Handikappet mann får ikke krepsefiske

Krepsefiske med venner er ikke god nok grunn til å la uføre kjøre bil i marka. Det slår Likestillings- og diskrimineringsnemnda fast.

Veibom

Den handikapede mannen fikk ikke lov til å kjøre bil inn i Vestmarka til Sandungen. Grunneier Løvenskiold-Vækerød fikk medhold i sin strenge praksis med hvem som får lov til å kjøre bil i marka.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Den store grunneieren i marka som omgir Oslo, selskapet Løvenskiold–Vækerø, vant nylig en seier i kampen for å hindre biltrafikk på deres tømmerveier. Taperen ble en 100 prosent ufør mann som ville være med venner på krepsefiske i Sandungen i Vestmarka i Asker. Etter vel et års saksbehandling har han fått et endelig avslag.

Mannen er syk og oppgir selv at han ikke kan gå mer enn 400 meter. Likevel forsøker han å delta på en del fritidsaktiviteter. I 2011 var han med vennene på krepsefiske i Sandungen og i fjor ville han gjøre det samme.

Mannen som ønsker å være anonym, sendte en søknad til grunneier Løvenskiold-Vækerø om å få passere en bom, kjøre to kilometer inn til vannet, overnatte der og kjøre ut igjen dagen etter. Avslaget fra Løvenskiold-Vækerø kom raskt.

– Veldig mange forespørsler

I den første eposten får han til svar at grunneieren legger vekt på at brukerne av marka skal komme vekk fra byens mas med biler og trafikk, når de drar inn i marka.

«I tillegg er våre veier smale, tåler lite trafikk og har få muligheter til parkering.»

«Vi får veldig mange forespørsler av lignende karakter, vi er meget restriktive på kjøring på eiendommen og må derfor avslå slike forespørsler.»

Den uføre mannen godtok ikke avslaget og tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi han mente det var diskriminering når han ble stengt ute på grunn av sitt handikapp.

Les også: Vil bygge den første nye veien i marka på 30 år

Ombudet tar saken

Ombudet ba om en redegjørelse fra Løvenskiold-Vækerø. Svaret kom først etter det planlagte krepsefisket, men uenigheten mellom ombudet og den store grunneieren fortsatte.

Løvenskiold-Vækerø trakk nå inn nye argumenter for å si nei til kjøretillatelsen. Grunneieren slo blant annet fast at ingen enkeltpersoner får kjøretillatelse i marka bare for å nyte friluftslivet.

Ber om endring

Argumentene fra Løvenskiold-Vækerø holdt ikke til å overbevise ombudet. I januar slo Likestillings- og diskrimineringsombudet fast at Løvenskiold-Vækerø handlet i strid med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven når firmaet ikke ga kjøretillatelser til personer med nedsatt funksjonsevne og oppfordret grunneieren til å endre sin praksis om kjøretillatelser.

Løvenskiold-Vækerø ville ikke gi opp kampen for å holde privatbilister utenfor bommene og avgjørelsen fra ombudet ble klaget inn til ankeorganet Likestillings- og diskrimineringsnemda.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Markavei

Det er asfaltert vei inn til Sandungen og Løvenskiold-Vækerø mener mannen kunne kjørt rullestol inn til krepsingen.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Klager saken videre

Advokaten til den store grunneieren kom nå med en rekke argumenter i sin klage. Blant annet at det ikke er noen forskjellsbehandling siden kjøreforbudet gjelder for alle som ønsker å ferdes i marka. Hvis det skal gis individuelle kjøretillatelser vil det bli flere søknader og det vil bli mer biltrafikk i marka. Dette vil også føre til problemer for tømmertransporten, skrev advokaten i sin klage til nemnda. Og advokaten avsluttet med påstanden at Løvenskiold-Vækerøs ikke kan se at ombudet har hjemmel til å pålegge firmaet å endre sin praksis når det gjelder kjøretillatelser.

Den endelige avgjørelsen i saken falt i september i Likestillings- og diskrimineringsnemnda og det blir to tapere i saken, både mannen som søkte om kjøretillatelse og ombudet.

Bomvei

Det er strenge regler for hvem som får lov til å kjøre bil i marka og grunneier mener det er viktig å sette grenser for hvem som skal få kjøretillatelse.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Les også: Frykter elv blir bekk

Fortsetter med streng praksis

Vedtaket fra Likestillings- og diskrimineringsombudet blir omgjort og Løvenskiold-Vækerø gis rett. Hvis den uføre mannen skulle fått støtte i sitt syn om å få kjøretillatelse, måtte krepsefisket vært i regi av Løvenskiold-Vækerø. Så lenge dette er en så vidt "passiv aktivitet fra grunneiers side" som nemnda skriver, faller dette tilfellet ikke inn under Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dermed faller ombudets uttalelse bort og Løvenskiold-Vækerø kan fortsette dagens strenge praksis for å gi kjøretillatelser i marka.

– I denne uttalelsen har nemda lagt vekt på andre forhold enn oss, og det må vi ta til etterretning, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Løvenskiold-Vækerø er derimot naturlig nok fornøyd.

– Vi er fornøyd med at Likestillings- og diskrimineringsnemda har hørt våre synspunkter. Fra vår side er saken avgjort og når det gjelder videre henvendelser som eventuelt kommer vedrørende ønske om kjøretillatelser, så opprettholder vi den strenge praksisen, sier Øyvind Foss skogsjef i Løvenskiold-Vækerø Skog.