Må i fengsel etter tur til Sverige

En mann i 30-årene er i Halden tingrett dømt for å ha brutt innreiseforbudet han var ilagt. Det ble oppdaget da han var en tur over grensa til Sverige for å handle.

Halden tingrett

Saken var oppe i Halden tingrett. Mannen var utvist fra landet, men ønsker ikke å reise frivillig.

Foto: Ina-Kristin Lindin / NRK

Det var i mars i fjor at mannen, som er bosatt i Østfold, reiste til Sverige sammen med en kamerat for å handle mat og snus. Da han kom over grensa ble han gjenkjent av en politimann som visste at han var utvist.

Hadde vært på flere reiser

Hans Christian Nygaard Wang

Forsvarer Hans Christian Nygaard Wang jobber ofte med slike saker og sier at det kan være grunn til å stille spørsmål om det er riktig straffenivå ved brudd på innreiseforbudet.

Foto: NRK

Mannen er opprinnelig fra Iran og Utlendingsnemnda vedtok allerede i januar 2011 at han skulle utvises fra Norge. I retten forklarte mannen at han har vært på flere reiser utenfor Norge.

– Han forsto ikke at innreiseforbudet gjaldt ved en kort tur over grensa, sier hans forsvarer Hans Christian Nygaard Wang.

Etter det NRK kjenner til, er mannen tidligere straffedømt for svært alvorlige forhold. Mannen har ikke iransk pass, og Norge mangler avtaler med i Iran om tvangsretur. Norske myndigheter er avhengig av at vedkommende selv samarbeider.

Siden 2010 har mannen bodd hos sine foreldre. I 2011 ble han hentet av politiet, men senere løslatt med beskjed om at han ville høre fra dem på et senere tidspunkt. I 2016 ble han pågrepet igjen for å oppholde seg ulovlig i landet. Da opplyste mannen at han hadde vært på turer utenfor Norge sammen med familien. Han ble løslatt uten at utenlandsturene medførte noen konsekvens.

I dommen står det at retten ikke kan utelukke at mannen hadde en forståelse for at han ikke brøt innreiseforbudet da han dro til Sverige. Retten mener derimot at han burde satt seg inn i vedtaket fra Utlendingsnemnda i 2011, og valgte å dømme mannen for grovt uaktsom overtredelse, fengsel i ett år hvorav to måneder gjøres betinget med en prøvetid på to år.

Les også:

Mener det er farlig å reise tilbake

At mannen har bodd i Norge, til tross for utvisningsvedtak, har med sikkerhet å gjøre, sier hans forsvarer Hans Christian Nygaard Wang.

– Han mener det er for farlig å reise tilbake til Iran, og derfor har han ikke vært villig til å samarbeide om en retur. Han har dessuten bodd i Norge nesten hele sitt liv og har nettverket sitt her, sier han.

Wang sier at mannen opplever det som svært vanskelig å være papirløs i Norge.

– Han opplever det hele som å være i fengsel. Han kan ikke ta seg arbeid, ikke søke om støtte og er helt avhengig av sine foreldre, sier advokaten.

De har ikke tatt stilling til om de skal anke saken.

Ulike meninger om straffenivå

Politiadvokat John Skarpeid

Politiadvokat John Skarpeid sier at det er svært mange saker angående innreiseforbud i Østfold.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Det var i 2014 at straffen for å bryte innreiseforbud ble skjerpet, fra 45–60 dager til to års ubetinget fengsel, med en normalstraff på ett år.

– Uavhengig av denne saken, kan det være grunn til å stille spørsmål om det er riktig straffenivå, sier Wang.

I 2016 var 370 saker knyttet til innreiseforbud i Norge. 109 av disse var i Øst politidistrikt, og omtrent 80 av disse gjaldt saker i Østfold.

Politiadvokat i saken, John Øyvind Skarpeid, sier at mange av sakene gjelder folk som tidligere er tvangsreturnert.

– Det kan for eksempel være smuglere som har fått innreiseforbud, men som dukker opp igjen på grensa, forklarer han.

Når det gjelder papirløse som ikke kan tvangsreturneres, har han forståelse for at det kan være vanskelig.

– Men i dette tilfellet mener jeg at han bare kan takke seg selv, sier politiadvokaten.