Må gi 14 millioner i erstatning

Follo tingrett har konkludert med at staten må betale 14 millioner kroner for eiendommen til Taraldrud hvor det skal bygges beredskapssenter. Grunneierne mente eiendommen var verdt fra 200 til 420 millioner ut ifra et næringsperspektiv, skriver ØB.