– Vi må innse at villsvinet har kommet for å bli

Fylkesordføreren slår fast at det trengs en forvaltningsplan for villsvin i Østfold. Mandag kveld var han på villsvinsafari i Aremark, uten at det ble fangst.

Villsvin

Det er villsvin i Østfold, og derfor trengs det en forvaltningsplan, ifølge fylkesordføreren.

Foto: NRK

– Villsvinet er kommet til Østfold for å bli, konstaterer fylkesordfører Ole Haabeth.

Han advarer mot å stikke hodet i sanden.

– Vi må ikke gjøre den samme feilen som svenskene har gjort i mange år og fornekte dem, sier Haabeth.

Invitert på safari

I år er det friluftslivets år og fylkesordfører Ole Haabeth drar en tur ut i naturen hver måned. Denne måneden la han turen til Aremark, der ordfører Geir Aarbu hadde invitert til villsvinsafari.

– Vi har lagt vekt på å fokusere på forskjellige aspekter ved friluftslivet. Dette med jakt, og også villsvinjakt, er en side av friluftslivet. Dette er unikt for Østfold, det er vi som har villsvinene, sier Haabeth.

200–300 villsvin i Aremark

Geir Aarbu

Ordfører Geir Aarbu forteller at der er anslagsvis mellom 200 og 300 villsvin i Aremark.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

Ordfører Geir Aarbu, som også er bonde, har en fôrplass hvor han setter ut mat til villsvinene. Dette gjør han for å holde dyra borte fra jordene sine.

– Jeg vil anta at det er et sted mellom 200 og 300 villsvin i Aremark, men det er vanskelig å si eksakt, sier Aarbu.

De to tilbrakte kvelden i en brakke ved fôrplassen i Aremark, men denne kvelden uteble villsvinene. I løpet av novemberkvelden og natten fikk fylkesordføreren se både rådyr og hare. Men han så ikke villsvin.

– Det er god mat

Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth konstaterer at villsvinet har kommet for å bli i Østfold.

Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Jeg har sett villsvin både i Frankrike og i Afrika. Og jeg har smakt villsvin i Tyskland. Det er god mat, sier Haabeth.

Fylkesmannen og Østfold fylkeskommune har laget et utkast til en forvaltningsplan for villsvinbestanden i fylket. Denne forvaltningsplanen er nå sendt ut på høring.

– Det er en del som ikke er så blide for at vi har villsvin her, men vi må ikke fornekte dem. Det er tross alt også en viktig jaktressurs, slår Haabeth fast.

En forvaltningsplan innebærer registrering av antall dyr, kontroll med stammen og hvordan den utvikler seg. Det opprettes områder for jakt og registrering av hvor mye som skytes.

Forplass for villsvin

For å lokke villsvinene bort fra jordene har Geir Aarbu satt opp en foringsplass for villsvin.

Foto: Beate Grøndahl / NRK