Hopp til innhold

Må forbedre smittevernet ved Villa Skaar Valstad

Trang plass og mangel på kartlegging av ansatte er blant tingene FHI fant ut på befaringen.

Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll

Både Eidsvoll kommune og det private sykehjemmet får punkter å forbedre seg på.

Foto: Nadir Alam / NRK

Eidsvoll kommune og Villa Skaar Valstad sykehjem har rom for forbedring, mener FHI.

I en ny rapport kommer de med en oversikt over hva sykehjemmet kan gjøre for å styrke smittevernet sitt.

Det var VG som omtalte rapporten først.

Rapporten kommer etter en befaring onsdag denne uken.

– Det er ganske mange punkter for forbedring. De gjelder Valstad sykehjem, Vilberg helsetun, kommunen og meg som kommuneoverlege.

Det sier Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege i Eidsvoll til NRK.

Kommuneoverlegen i Eidsvoll

Kommuneoverlege i Eidsvoll, Carl Magnus Jensen forteller at FHI har gitt mange punkter for forbedring.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Ingen alvorlige svikt

I rapporten fremhever FHI trang plass som en viktig årsak til smittespredning.

«Sykehjemmet har trange beboerrom og felleslokaler, inkludert pauserom, møterom, kontor og garderober, så beboere og ansatte er i tett kontakt med hverandre gjennom hele arbeidsdagen.»

LES OGSÅ: Det tok seks dager å følge opp varsel om Villa Skaar Valstad

Carlsen erkjenner at det er trangt på det private sykehjemmet.

– Det er et eldre bygg og ikke et moderne sykehjemsbygg, sier han.

Han forteller at FHIs rapport er grundig, faglig og nøytralt, og et veldig godt utgangspunkt for å se på hva som bør endres.

Carlsen understreker også at FHI ikke har funnet alvorlige svikt i sykehjemmet smittevern.

– Det er ikke påpekt at det er noe med smittevernet som kunne gjort utfallet veldig annerledes. Det er ikke avdekket ting som medfører behov for strakstiltak, sier han.

Mange smittede

Den siste tiden har 9 av 23 beboere dødd med koronavirus. Alle beboerne er eller har vært smittet.

Nærmere 100 smittetilfeller i kommunen kan knyttes til utbruddet ved det private sykehjemmet.

I tillegg er det påvist smitte ved to andre institusjoner i Eidsvoll. Flere ansatte hadde jobbet både der og ved Villa Skaar Valstad.

Fredag er totalt 13 beboere friskmeldt. Det betyr at det bare er én person som er syk med viruset nå.

Carlsen forteller at situasjonen har vært svært krevende for de ansatte ved sykehjemmet.

– Jeg skulle ønske at jeg var mer bevist på å veilede sykehjemmet til å definere nærkontakter innad i ansattgruppen. Og oppdatere det fortløpende etter hvert som nye tilfeller ble avdekket, sier han.

Villa Skaar Valstad sykehjem i Eidsvoll

FHI var på befaring på Villa Skaar Valstad iført smittevernutstyr onsdag denne uken.

Foto: NADIR ALAM

– Tungt

Onsdag fortalte Richard Skaar Thorsrud at han var positiv til befaringen.

Han er administrerende direktør ved sykehjemmet der ni beboere er døde.

– Nå skal de skrive en egen rapport som vi får tilsendt, men vi har fått fine tilbakemeldinger om arbeidet. Vi får nok også tips om ting vi kan gjøre enda bedre, sa han.

Skaar Thorsrud kalte situasjonen «forferdelig tung å stå i».

Administrerende direktør i Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud

Administrerende direktør ved Villa Skaar, Richard Skaar Thorsrud.

Foto: Nadir Alam / NRK