Eidsberg-politikere leverte inn lovlighetsklage

Fem politikere i Eidsberg mener den vedtatte kommuneplanen legger for store begrensninger på grunneiere, og har levert inn lovlighetsklage.

Eidsberg kommune

Ett punkt i kommuneplanen vil bremse bosetting og minske elevgrunnlaget på grendeskolene, mener et mindretall i kommunestyret.

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

Et punkt i planen om forbud mot spredt boligbygging er så omfattende at det burde vært sendt på høring før det ble vedtatt, mener en av de fem, David Koht-Norbye.

De fem mener også at den vedtatte planen vil sette stopp for planlagte boligfelt i Trømborg, noe som på sikt kan svekke skolen i bygda.

David Koht-Norbye, leder i Norsk Fjørfelag

– Ikke alle vil bo i blokker i Mysen sentrum, sier David Koht-Nordbye.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

– Administrasjonen har etter samspill med fylkesmann og fylkeskommune innført en tre kilometers sone rundt bebyggelsen på Mysen, det vil si alt fra Haga jordbruksskole og over til Ramstad. Her tegner de en sirkel, hvor det ikke skal være lov med spredt boligbygging, sier Koht-Nordbye.

Må opprettholde bosetting og skoler

– Dermed blir mer enn 100 eiendommer fratatt muligheten til å bygge boliger på sin eiendom, sier den partiuavhengige representanten i kommunestyret.

– Spredt boligbygging er ikke et mål i seg selv, men for grendene, spesielt Hærland, Kirkefjerdingen og Trømborg, så er spredt boligbygging en viktig del av det å opprettholde bosettingen i kretsen. Det styrker også elevgrunnlaget på skolene, mener Koht-Nordbye

Erik Unaas

Saken er godt nok utredet, mener Eidsbergs ordfører Erik Unaas (H).

Foto: Kjell-Olav Nordberg

– Det er viktig å huske at ikke alle vil bo i en seks etasjes boligblokk i Mysen sentrum.

Ordføreren ikke enig

På grunn av mindretallsanken må kommunestyret behandle om saken skal tas opp på nytt. Ordfører Erik Unaas sier denne saken er meget grundig utredet og mener ikke det er noen grunn til å endre vedtaket.

– Det vedtaket tror jeg alle var godt bevisste med. Jeg har ikke opplevd noen saker i kommunestyret der så mange i administrasjonen også har vært inne og tilrettelagt og jobbet med saken. At det er gjort noe feil her tror jeg ikke noe på.

– Det er ikke snakk om at «alle skal bo i blokk i Mysen», en stor grad av veksten vil komme i form av eneboliger og andre leiligheter, også nær sentrum.