Lydnivået i barnehager skader de ansatte

En ny svensk studie viser at kvinnelige barnehageansatte får større problemer med hørselen enn andre kvinner. Støynivået påvirker også barna, forteller bekymrede barnehageansatte.

FUS Gubbeskogen barnehage/PRIVAT

Hørselen til barn kan også bli påvirket av de høye støynivåene.

Foto: FUS Gubbeskogen barnehage / PRIVAT

– Dette er et ganske omfattende problem.

Silje Grønfoss er kontaktperson for barnehage i Utdanningsforbundet i Østfold, og kjenner til mange som sliter med hørselen etter å ha jobbet i barnehage.

Silje Grønfoss

Silje Grønfoss mener det burde forskes mer på hørselsproblemer hos barnehageansatte.

Foto: SILJE GRØNFOSS / PRIVAT

Studien fra Sahlgrenska akademien i Sverige viser at syv av ti kvinnelige førskolelærere sier de lider av hørselsplager. Omtrent halvparten har problemer med å forstå tale om det er bakgrunnstøy, og fire av ti har opplevd å bli hypersensitive mot lyd.

Ifølge studien er dette betydelig mer enn kvinner som jobber i andre yrker, også andre yrkesgrupper som er eksponert for mye støy.

– Kan være farlig

– Det er ikke noe tvil om at støy kan gi helseplager, ikke bare hørselsskader, sier Anne Eikrem, yrkeshygieniker hos Arbeidstilsynet.

– Hvis en arbeidstaker blir syk eller får plager på grunn av arbeidsplassen, så har leger ansvar for å melde ifra til Arbeidstilsynet. Vi vet at det dessverre er stor underrapportering.

I tillegg til å være en faktor for stress og hodepine, kan høye støynivåer gi hjerte -og karsykdommer. Det viser en litteraturgjennomgang av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

– Hvis det blir påvist for høye støynivåer, må man vurdere tiltak. Det kan være valg av gulvmateriale, utforming av rommene, og å ha barna i mindre grupper, sier Eikrem.

Silje Grønfoss i Utdanningsforbundet forteller at det aktivt jobbes med støy i barnehagene, og ikke bare for de ansattes del.

– Det henger jo sammen at tiltakene man gjør for voksne også hjelper barn. Barna er gjerne lenger i barnehagen enn voksne, så det er minst like viktig for dem at vi gjør tiltak for å holde støynivåene nede.

Sliter med hørselen

Anette Dalbekk er en av mange barnehageansatte som har fått hørselsproblemer som de mener kan knyttes til jobben. Hun har jobbet i barnehage i 20 år, og har sett klare forbedringer de siste årene.

Anette Dalbakk/PRIVAT

Anette Dalbakk er en av mange som sliter med hørselen etter å ha jobbet i barnehage.

Foto: Anette Dalbakk / PRIVAT

– Man skulle absolutt ha startet med smågrupper tidligere. Når hele gruppen er sammen blir det automatisk mer støy og konflikter, og for meg kan det være vanskelig å høre når konfliktene skjer.

– Hvis noen står for langt unna meg så får jeg ikke med meg hva som blir sagt. Folk må ofte gjenta beskjeder flere ganger for at jeg skal kunne høre hva de sier.

Til tross for nedsatt hørsel på begge ørene angrer ikke Anette på yrkesvalget.

– Nei, det er den beste jobben som finnes.

Jobber for å forhindrer støy

Det er Mariann Gunneng enig i. Hun er styrer i Augerød barnehage i Våler og har 20 års erfaring fra barnehager. Hun mener fysiske støydempere, slik som matter og skyer, ikke er nok for å holde lydnivåene nede.

– Det å ha små grupper hjelper. Da er det også enklere for de ansatte å se det enkelte barnet, og det er nettopp derfor de små gruppene er viktig.

I Gubbeskogen FUS barnehage i Moss har de utført støymålinger for å sørge for at arbeidsforholdene til de ansatte er innenfor målene. Der har de jobbet aktivt for å gjøre innventaret så støydempende som mulig.

– Vi har tykke voksduker på bordene, møbelknotter og støydempende plater i lekekassene. Vi har også byttet ut treklosser med gummiklosser, sier daglig leder Wenche Årvik,