Lundteigen varsler klimakamp i Sp

Per Olaf Lundteigen ønsker en ny kurs i Senterpartiets klimapolitikk. På partiets landsmøte fremmet han et forslag om at Norge må redusere bruken av fossilt drivstoff og gjøre grønne næringer mer lønnsomme – et forslag som først ble moderert av resolusjonskomitéen. Han vil derfor fremme det på ny når saken kommer til behandling i landsmøtesalen.

Per Olaf Lundteigen
Foto: Hans Cosson-Eide / NRK