Hopp til innhold

Lukket dørene da rådmannssaken skulle drøftes

Tidligere Ap-ordfører Per Kristian Dahl er kritisk til at orienteringen ikke tåler offentlighetens lys.

Per Egil Pedersen

MAIL UTEN FORVARSEL. Samtlige av partiene som har flertall i kommunestyret i Halden stiller seg bak initiativet for å få rådmann Per Egil Pedersen (bildet) fjernet.

Foto: Arash A. Nejad, Nejad, Arash A.

Formannskapet i Halden lukket dørene, da ordfører Thor Edquist (Høyre) skulle orientere om sin e-post til rådmann Per Egil Pedersen, som han sendte den 30. januar i år.

I ordførerens e-post skriver han at vil diskutere rådmannens ansettelsesforhold.

Rådmannen publiserte e-posten fra ordføreren på kommunens hjemmesider den 1. februar etter at spørsmålet om ansettelsesforholdet hans ble kjent i pressen.

Det var Halden Ap, som hadde bedt om et ekstraordinært møte i anledning av saken.

Les også:

Mail fra ordfører til rådmann i Halden

MAIL FRA ORDFØRER TIL RÅDMANN. Høyre-ordfører Thor Edquist er ordknapp rundt mailen han sendte fra seg til rådmannen.

Ordknapp

Verken Edquist eller tidligere Arbeiderparti-ordfører Per Kristian Dahl vil kommentere det som skjedde bak de lukkede dørene i formannskapet.

– Den saken ble ført for lukkede dører, og de drøftelsene har jeg ingen kommentarer til, sier Thor Edquist til nrk.no.

Men Dahl sier til NRK at han er kritisk til at orienteringen ikke tålte offentlighetens lys.

Han mener dette ikke handler om person, men om prosess.

Edquist er helt uenig.

– Dette har med ansettelsesforhold å gjøre, og da er dette en sak som skal gå for lukkede dører, sier Edquist.

Les også:

Flertall for å fjerne rådmannen

Etter det NRK kjenner til vil det politiske flertallet, som består av Høyre, Venstre, De Grønne, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet fjerne rådmann Per Egil Pedersen.

Grunnen er kommunens dårlige økonomi. Halden kommune kan komme til å gå med et underskudd på nærmere 120 millioner kroner for 2011.

Fra rådmannen først varslet om et underskudd i oktober i fjor på 90 millioner kroner, har stadig nye regninger dukket opp.

Så kritisk er Halden kommunes økonomi, at det nye politiske flertallet frivillig ønsker seg inn på dem såkalte ROBEK-listen.

Det vil blant annet si at staten kommer inn og legger en hånd på rattet, og at kommunens muligheter for å låne penger blir kraftig redusert.

Kommunestyret bestemmer

Per Egil Pedersen ble konstituert som rådmann i 2004, da tidligere rådmann Bjørg Totland gikk på dagen etter uenighet med det politiske miljøet i Halden.

Stillingen ble annonsert i november samme år, og i desember ble Pedersen fast ansatt i kommunestyremøtet den 16. desember 2004.

Nå er det et annet kommunestyre som avgjør rådmannens fremtid i Halden.

Men om flertallet vil fremme en sak, der de ber om rådmannens avskjed, er ennå ikke klart.

– Om det blir noen sak for kommunestyret, det får vi se, sier Thor Edquist.