Luftforurensning
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Luftkvalitet i Oslo og Akershus

Oppsummert

Myndighetene har satt grenseverdier for lokal luftforurensning, men grensene overskrides jevnlig i flere av de store byene. Kalde vinterdager er ofte forbundet med høye nivåer av luftforurensning som er skadelig for helsa.

  • Luftkvaliteten så vidt godkjent

    Forurensningen av svevestøv og nitrogendioksin i Oslo ser så vidt ut til å holde seg innenfor grenseverdiene i forurensningsforskriften. Det viser en foreløpig gjennomgang Bymiljøetaten har gjort av 2018-tallene fra målestasjonene i hovedstaden.

  • Opp mot høy forurensning

    Det ventes et moderat til høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier i Oslo i ettermiddag. Dårligst luft blir det i rushtiden på grunn av mye eksos og veistøv. På kvelden ventes moderat forurensning i boligområder med mye vedfyring.

Oslo byråd har gått inn for dieselforbud på kommunale veier, men NAF mener det ikke er et vellykket tiltak.