Lover strakstiltak mot lærlingplass-mangel

Assisterende fylkesdirektør for opplæring i Østfold, Frid Sandmoe, lover flere strakstiltak for å løse lærlingproblemene.

Frid Sandmoe

Assisterende fylkesdirektør, Frid Sandmoe, sier det jobbes både lokalt og sentralt med å få flere lærlingplasser.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Til høsten risikerer over to hundre elever å stå uten lærlingplass her i fylket og mister dermed muligheten til å fullføre utdannelsen sin. I fjor sto seks tusen unge uten lærlingplass på landsbasis.

Motivasjonskurs

Mangelen på lærlingplasser gjør at over to hundre østfoldelever ikke får fullført utdannelsen sin til høsten og det har skapt stor engasjement fra skoler, elever, nærlingsliv og politikere.

Assisterende fylkesdirektør for opplæring i Østfold, Frid Sandmoe, forteller at det nå jobbes både langsiktig og kortsiktig for å løse lærlingplass-problemene.

– Vi er allerede i gang med en plan for fag- og yrkesutdanningen vår, noe som også er initiert fra sentrale myndigheter. Noe av det første vi gjør er å samarbeide med et kommunikasjonskontor og Utdanningsdirektoratet om en kampanje for å få flere bedrifter til å ta i mot lærlinger.

Hun sier videre at unge som ikke får plass, skal få hjelp.

– Vi har planlagt et motivasjonskurs, slik at de som ikke får lærlingplass får oppfølging utover høsten. Dette skal vi starte med nå på vårparten, slik at vi kan gi litt ekstra til de som sliter med å finne seg plass, forklarer hun.

Vil fjerne arbeidsgiveravgiften

Elevorganisasjonen fortalte like etter påske at de mener at det må et større lærlingtilskudd til fra staten og fjerning av arbeidsgiveravgiften.

Fylkestingpolitiker Frederikke Stensrød for Fremskrittspartiet lover å ta saken opp med egne ministere under landsmøtet om to uker.

Hun vil benytte seg av muligheten til å prate om arbeidsgiveravgiften med partiets ministere og vil selv ta til orde for dette på talerstolen.

Inger Christin Torp fra Arbeiderpartiet, tror det kan være verdt en forsøksordning uten arbeidsgiveravgift for lærlinger for å se om det øker bedriftenes villighet til å ta i mot lærlinger.

Bedrifter inn i skolen

Elise Waagen, som er ungdomssekretær i LO, tok til orde for at elever bør gjøre en innsats selv også. Noe elever på Kalnes videregående skole har gjort.

NRK kunne forrige uke fortelle om elever på Kalnes som hadde fått lærlingplass fordi de hadde markedsført seg gjennom praksis, med god hjelp av lærerne sine.

Nå vil Frid Sandmoe se nærmere på hvordan lærerne kan hjelpe elevene til å skaffe lærlingplass selv. Med en gjennomgang av faget prosjekt til fordyping (PFT), håper hun at flere elever klarer å skaffe seg lærlingplass selv.

– Vi har faget prosjekt til fordypning (PFT), men tror det er ulikt hvordan dette faget utnyttes og ulikt hva elevene får ut av det. Vi vil ha en gjennomgang slik at vi kan få mest mulig ut av faget prosjekt til fordypning (PFT). Vi ser at det er en fin måte å bli bedre kjent og skaffe læreplass. Vi kommer til å trekke frem noen gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, sier hun.

Les også: – Mange elever er usikre på om de får fullført utdannelsen sin

Varafylkesordfører Per Inge Bjerknes mener løsningen på problemene er å få bedriftene inn i skolen.

– Vi må ha bedrifter enda tidligere inn i skolen slik at elevene blir kjent og knytter kontakter til lærlingplass senere.