Lover fortsatt Østfold-humor

Martin Beyer-Olsen i Underholdningsavdelingen vil fortsette å tulle med østfolddialekten, selv om Karine Stjernholm i Språkrådet reiser spørsmål om humor med østfolddialekt bidrar til stigmatisering.

Underholdningsavdelingen episode 1, sesong 3. Skjetsj om Østfoldseksperten.

Dette innslaget ble trukket fram

– Når folk fra Østfold flytter andre steder legger de oftere av seg dialekten enn det man gjør dersom man snakker en annen dialekt. Når vi ser på reaksjonene folk fra Østfold får når de snakker, særlig veldig bredt østfoldmål, er kanskje ikke det så rart. Det er dette bildet av østfoldmålet som vi ønsker å reise debatt om og si at det går an å nyansere det, sier Karine Stjernholm i Språkrådet.

Flere varianter

Karine Stjernholm

Karine Stjernholm i Språkrådet skulle gjerne sett østfolddialekt bli brukt i flere sammenhenger.

Foto: Andreas Sundby / NRK

Stjernholm har et inntrykk av at når østfoldinger fremstilles i riksmedia er det gjerne litt enfoldige typer som presenteres. Hun skulle likt å se litt flere varianter.

– Jeg mener at det er lov å tulle med østfolddialekt. Men jeg skulle gjerne sett at de hadde utfordret disse stereotypiene fra Østfold litt Jeg skulle likt å se noen fra landets elite bli parodiert med østfolddialekt i stedet for at Østfold mål blir satt direkte i sammenheng med grensehandel, røk og «beken».

Masse intelligens

– Gjør du deg selv og andre østfoldinger dummere ved å tulle det til på den måten der, Martin Beyer-Olsen?

– Det er jo en parodi og det er en karakter, men selve karakteren er jo ikke dum. Han tar jo et komplekst tema som det storpolitiske og finansielle Europa og koker det ned til egg og bacon og røk. Det er masse intelligens i det. Som østfolding ler jeg hardt og høyt og lenge av røk og bacon.

Nye ansikter i "Underholdningsavdelingen" 2015

Martin Beyer-Olsen, her mellom Kristine Riis og Christian Mikkelsen i «Underholdningsavdelingen» lar seg ikke skremme fra å bruke østfolddialekt i humor.

Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Snakker du egentlig sånn?

– Ikke hele tiden. Men veldig ofte snakker jeg bredt og jeg elsker å snakke bredt.

– Hvorfor er det morsomt med østfolddialekt?

– Det er en musikalitet i dialekten alle ord og uttrykk og vendinger og regler som man bruker som ikke finnes noe annet sted.

– Jeg har benyttet denne muligheten til å løfte fram østfoldmålets stilling i landet. Dette handler ikke bare om denne ene sketsjen men om klima for østfoldmål i Norge. Jeg ønsker humor på østfolddialekt velkommen, men jeg vil også gjerne at bredt østfoldmål også skal kunne snakkes hos nyhetsreporterne i NRK, sier Stjernholm.