Lover bedre tilbud til rusmisbrukere med psykiske lidelser

16 private omsorgsfirmaer har fått milliardkontrakt for pleie av 120 voksne med psykiske lidelser i Oslo.

Anniken Hauglie

Sosialbyråden innrømmer at kommunen har vært klar over bruddene på taushetsplikten. Nå lover hun et bedre tilbud.

Foto: Ingrid Vestre Haram / NRK

Firmaene skal levere heldøgnsomsorg for personer med psykiske lidelser og tunge rusproblemer.

– Vi har vært opptatt av at disse brukerne skal få et bedre tilbud enn de har fått tidligere, sier sosialbyråd Anniken Hauglie (H).

Bak kontrakten står de fem sentrums-bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo.

Blant firmaene som er plukket ut, er alt fra velkjente selskaper som Aleris og Incita med inntekter på flere hundre millioner kroner til ukjente stiftelser og småbedrifter.

Bryter taushetsplikten

I november avslørte NRK at kommunen har brutt taushetsplikten ved å offentliggjøre svært personlige opplysninger om enkeltpasienter, når omsorgen for disse legges ut på abnbud. Oslo kommune fikk kraftig kritikk for bruddet.

Hauglie mener kommunen vil klare å rydde opp i disse lovbruddene når den nye omsorgskontrakten trer i kraft.

– Vi mener dette er en måte å unngå brudd på lovverket på, som vi tror kommer til å fungere godt for de som skal motta tilbudet, sier Hauglie.

Visste om problemene

Hauglie innrømmer at kommunen har vært klar over bruddene på taushetsplikten.

– Det er et vanskelig og motstridende lovverk når det gjelder taushetspliktsbestemmelsene og gjeldende lover om offentlige anskaffelser.

Sosialbyråden forklarer at kommunen må følge både bestemmelser for offentlig anbud og regler for hva som er taushetsbelagte pasientopplysninger.

Da har problemet vært at kommunen må velge hvilke lover og regler de skal bryte.

– Dette er svært uheldig og det er noe som burde vært ryddet opp i for lenge siden, sier Hauglie.