Hopp til innhold

Togpassasjerer kan droppe klokken

Det skal alltid komme et tog, sier samferdselsministeren, som har undertegnet en ny trafikkavtale med NSB.

Togpassasjerer og Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa er glad for å tilby togpassasjerer på Østlandet et attraktivt togtilbud.

"Det går alltid et tog" er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas nye slagord.

Etter at den nye avtalen mellom staten og NSB er klar, mener Kleppa at det ikke er nødvendig å se på klokken for å vite når neste tog kommer.

– Man vet at det alltid kommer et tog.

Må vente på bedring til desember

Avtalen gjelder i en seksårsperiode, fra 01. januar i år. Men først i desember vil togpassasjerene merke at økt kapasitet og bedre korrespondanse.

I løpet av den tid skal ruteopplegget på Østlandet bli gradvis bedre.

– Det blir kjøpt inn 50 nye togsett, og de skal inn på strekninger i østlandsområdet. Det blir flere avganger, og det betyr et bedre tilbud for de aller fleste, sier Kleppa.

Skal bli mer kundevennlig

Nytt i avtalen er at det er satt krav til en "kundetilfredshetsindeks". I tillegg får NSB en maksgrense for hvor mange selvforskyldte forsinkelser de kan ha.

Samferdselsdepartementet har blant annet satt opp disse punktene som mål:

  • Et mer kundevennlig og enklere togtilbud. Passasjerene trenger ikke å se på klokken - det kommer alltid et tog.
  • Bedre driftsstabilitet ved at nye tog blir satt i trafikk.
  • Bedre koordinering ved overgang til annen kollektivtransport i knutepunktene.

Avtalen har en samlet verdi på 15, 42 milliarder kroner.