Lover bedre tjenester uten lensmannskontorene

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen slår tilbake mot dem som mener man trenger lensmannskontor for å drive godt forebyggende arbeid.

Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen mener at forebyggingsarbeid ikke er knyttet til et lensmannskontor.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det som er symptomatisk ved lensmannskontorene er at de stort sett er åpent tre dager i uka, bortsett fra to og en halv måned om sommeren når det er helt sommerstengt. Det er ikke beredskap og polititjenester i et sånt bygg, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

– Forebyggingsarbeidet er ikke glemt

Anders Anundsen og Steven Hasseldal

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og politimester i Øst, Steven Hasseldal holdt informasjonsmøte i Ski dag.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Tirsdag var han på besøk i Øst politidistrikts hovedkvarter i Ski. Det skjer dagen etter at nyheten kom om at en arbeidsgruppe i politiet ønsker å legge ned alle 12 lensmannskontorene i distriktet.

Samtidig svarte flere ordførere med å love kamp for å beholde lensmannskontorene fordi de mener lensmannen har en svært sentral rolle i forebyggingsarbeid.

Anundsen mener på sin side forebyggingsarbeid er alt annet enn glemt i politireformen.

– Forebygging er et av de viktigste punktene i reformen. Vi skal ha en egen forebyggingsavdeling som skal jobbe aktivt ut mot kommunene for å målrette forebyggingsaktiviteten mer. Alle kommunene skal ha en politikontakt. Jeg er helt overbevist om at reformen kommer til å gi et mye bedre forebyggingsarbeid enn vi har i dag, sier Anundsen.

Politiet skal være tettere på publikum

Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt sier at målet er å få politiet ut av kontorene for å være der folk er. Han mener færre kontorer vil føre til bedre tjenester.

– Vi må fri oss fra tanken om at kontoret i seg selv er trygghetsskapende. Mange av kontorene er ikke bemannet etter klokken tre. Nå ønsker vi å styrke vakt og beredskap slik at publikum får hjelp av politiet når de trenger det, sier han.

Vansjø lennsmannskontor

Vansjø lensmannskontor er foreslått lagt ned. Dette skaper debatt i nærmiljøet.

Foto: Basel Adham Kherallah / NRK

Hasseldal er også opptatt av at tjenestene skal være like uansett hvor man bor.

– I dag har enkelte kontorer veldig gode forebyggende tjenester, mens hos andre er det mer tilfeldig. Nå skal vi få det mer strukturert med bedre kompetanse slik at vi leverer bedre tjenester, sier han.

Ikke overbevist om at det blir bedre

Eksakt hvor mange politilokasjoner det skal være på landsbasis etter at reformarbeidet er over, er foreløpig uklart. En analyse gjort i 2013 foreslo å legge ned 151 tjenestesteder. Kanskje blir kuttene noe mindre enn dette.

Selv om både Anundsen og Hasseldal sier at forebygging er viktig i politireformen, er ikke lederen i politiets fellesforbund i Østfold, Hans Kristian Ek, overbevist.

Hans Kristian Ek

Leder i politiets fellesforbund i Østfold, Hans Kristian Ek, er ikke overbevist om at nedleggelse av lensmannskontorene blir bedre for publikum.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

– Når det er snakk om politireformen, så hører jeg ikke noe om forebygging. Jeg hører hvor lang tid politiet bruker på å komme når ting har skjedd. Kanskje må noen kontorer legges ned, men kanskje bør vi også beholde noen, sier Ek.

Han har selv jobbet som polititjenestemann flere steder i landet i mange år. Han mener tilstedeværelsen lokalt er avgjørende for å begrense kriminaliteten.

– Mine naboer er glade de bor et sted der kriminalitet ikke skjer. Det er dette forebygging handler om. Det gjør man ved å være synlig i lokalmiljøet, sier Ek.