Lover bedre skilting ved Svinesund

Det er over et år siden beboere i Sponvika ba Statens Vegvesen om å ta tak i problemet, men så langt er ingenting blitt gjort.

Svinesund tollsted - Norge
Foto: Rainer Prang / NRK

Beboere i Spònvika fortviler fortsatt over lastebiler som kjører inn på den smale Spònvikaveien istedenfor ut på E6.

Dårlig skilting i rundkjøringen ved Tollstasjonen på Svinesund, gjør at tunge lastebiler stadig vekk forviller seg inn på den smale og svingete veien ned mot Sponvika.

- Jeg forstår ikke at Statens Vegvesenet kan forstå at det er behov for å sette opp et lite skilt. Møter man en stor lastebil i en sving på glatta vinterstid kan det gå skikkelig galt, sier Turid Myren som bor i Sponvika.

- Jeg håper at vegsjefen innser at vi ikke tar opp dette gang på gang, fordi vi syns det er gøy. Det er et behov. Nå må det skje noe før det skjer en ulykke, sier Turid Myren.

Lover bedre skilting

- Nå vil jeg ta opp dette med de som har ansvar for skiltingen. Vi må vurdere hvor stort behovet er, men det er jo ikke allverden å sette opp et lite skilt. Jeg regner nok med at det sannsynligvis blir gjort noe der nå.

- Vi skal ta tak i dette nå, lover fungerende distriktsleder i Statens Vegvesen, Egil Nordengen.

  LES OGSÅ: Skal til E6 - havner i Sponvika