Lover å skjerpe seg

Forbrukerrådets test av kommuners servicenivå viste at Halden kommune var blant landets dårligste. - Vi skal bli blant de beste, lover rådmannen.

Halden kommune
Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune kom dårlig ut av av Forbrukerrådets test av norske kommuners servicenivå.

Servicenivået og kunnskapsnivået i teknisk sektor er undersøkt i 150 av landets kommuner.

Testen baserer seg på informasjon som er gitt på kommunens internettsider og svar via telefon og e-post.

Av 150 undersøkte kommuner ble Halden nummer 144 på rangeringen, og dårligst av de ni kommunene som deltok i undersøkelsen fra Østfold.

Les også:

Resultatet av undersøkelsen

Kommune

Fylke

Totalpoeng: internett

Totalpoeng: e-post

Totalpoeng: telefon

Totalpoeng: summert

Totalvurdering

Råde

Østfold

35.0

25

21

81

Meget bra

Sarpsborg

Østfold

23.5

27

30

80.5

Bra

Askim

Østfold

32.0

17

18

67

Bra

Eidsberg

Østfold

26.0

25

15

66

Bra

Moss

Østfold

28.5

8

27

63.5

Bra

Rygge

Østfold

25.0

25

12

62

Bra

Fredrikstad

Østfold

23.5

23

15

61.5

Bra

Våler

Østfold

15.0

23

12

50

Middels

Halden

Østfold

20.0

0

9

29

Under middels

Vil skjerpe seg

Nå vil kommuneledelsen endre på det dårlige inntrykket som er skapt.

- Sånn kan vi ikke ha det, og vi skal umiddelbart gjøre det som er nødvendig for å gi publikum en bedre service og neste gang også komme bedre ut av Forbrukerrådets test, skriver rådmann Per Egil Pedersen i en pressemelding.

Han forteller at Halden kommune har undersøkt saken internt og skriver at kommunen tar enhver slik undersøkelse på alvor.

Per Egil Pedersen

Halden kommunes rådmann, Per Egil Pedersen, lover at det vil bli tatt fatt i en rekke forhold internt, for å få bedret rutinene.

Foto: Kjetil A. Berg

- Dette gjør vi noe med og vi skal bli blant de beste på service, sier rådmann Per Egil Pedersen.

- Tror ikke det er slik i andre etater

Undersøkelsen Forbrukerrådet har gjennomført dreide seg om teknisk sektor, og rådman Pedersen mener spørsmålene burde ha vært besvart av kommunalavdelingen/servicesenteret.

- Vi er imidlertid sikre på at denne undersøkelsen ikke er representativt for hele kommunen, heter det fra rådmannens pressemelding.

Han er sikker på at Halden kommune kan gjøre det bedre på slike undersøkelser.

- Dessuten ønsker vi at publikum opplever god service fra kommunen, skriver han i pressemeldingen.

Griper fatt i rutinene

Nå lover rådmannen at det vil bli tatt fatt i en rekke forhold internt, for å få bedret rutinene.

Blant annet skal Halden kommune gjennomgå og endre rutiner i forhold til hvilken informasjon publikum kan finne på og besvares av servicesenteret, og hva som skal ligge i fagenheten.

Kommunen har allerede installert et nytt telefonsystem som gir bedre service til innringeren, og kommunen er i ferd med å utvikle ny nettportal som skal settes i drift i 2010.

- Da vil den type informasjon som undersøkelsen etterspurte, bli lettere tilgjengelig på hjemmesiden til kommunen. Kommunen har fått lav score på sin hjemmeside tidligere, men det vil ta noe tid før en ny og bedre løsning er på plass, sier rådmannen.

Halden kommune rådhuset

Halden kommune vil opprette en stilling som informasjonsleder som skal styrke og lede kommunens informasjonsvirksomhet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Informasjonsleder og kommune-avis

Halden kommune har lagt opp til en gjennomgang for å spore og sikre at alle henvendelser umiddelbart blir besvart.

Forvaltningsloven gir tre ukers frist til bevarelse. Kommunen skal gi svar innen 14 dager, om ikke annet gi et foreløpig svar.

Kommunen har allerede besluttet å opprette en stilling som informasjonsleder som skal styrke og lede kommunens informasjonsvirksomhet.

Kommunen vil så snart som mulig utgi egen informasjonsavis samt i større grad benytte hjemmesidesiden som nyhetsmedium.

- Vi håper at publikums opplevelse av Halden kommunes generelle service er noe bedre enn det inntrykket vi får av Forbrukerrådets undersøkelse. Likevel tar vi slike undersøkelser på alvor og mener at ovennevnte tiltak vil resultere i klart forbedret servicegrad fra kommunens side, avslutter rådmann Per Egil Pedersen.