Hopp til innhold

Lover å rydde opp i kaoset

Gatepatruljer og lavere fart i enkelte områder er noen av tiltakene fra selskapene bak elsparkesyklene.

Elsparkesykkler juli 2020

KAOS: El-sparkesyklene er populære og morsomme å bruke, men kan også være til hinder for folk.

Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Aktørene Voi, Tier, Bolt, Bird, Lime og Wind går sammen om flere tiltak i Oslo.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).
Foto: Tobias P. Simonsen / NRK

– Det er bra at bransjen tar ansvar, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Fredag møtte han bransjen hvor de presenterte samarbeidet. Det tar tid å endre lover og forskrifter. Det er derfor bra det kommer raske tiltak fra selskapene, sier han.

Siden de første elsparkesyklene kom i fjor har det vært mange ulykker i en del byer, både når det gjelder kjøring og feilparkering.

Her er tiltakene:

 • Fjerne elsparkesykler: Selskapene skal ha egne patruljer som fjerner feilparkerte sparkesykler
 • Lære opp brukere: De vil lære opp brukere til å parkere slik at elsparkesyklene ikke er til hinder for andre. De skal også instruere brukerne i trafikkreglene.
 • Kontaktinformasjon for brukere og publikum: Operatørene skal sørge for at brukere og andre kan rapportere om skadede eller feilparkerte el-sparkesykler. ​
 • Felles ikke-parkeringssoner: ​ Operatørene forplikter seg til å bli enige om felles instrukser og implementere tydelig merkede områder i appene sine. Det skal stoppe brukerne fra å parkere og låse elsparkesyklene i utvalgte områder.
 • Parkeringsplasser for mikromobilitet: Aktørene vil sammen med kommunen finne parkeringsplasser som egner seg for elsparkesykler
 • Begrense antall elsparkesykler i visse områder: I områder som Youngstorget, Filipstad Brygge, Aker Brygge og Alexander Kiellandsplass forplikter operatørene seg til ikke å plassere ut mer enn mellom 5–10 sykler hver.
 • Sørge for vedlikehold: Aktørene skal sørge for daglig vedlikehold av sparkesyklene.
 • Registrere ulykker: Ulykker skal rapporteres til myndighetene innen syv dager.
 • Sørge for trygge kjøretøy: Operatørene lover å bruke elsparkesykler som oppfyller lovkrav slik at de er trygge og tåler norske værforhold.

Aktøren Ryde Technology går inn for lignende tiltak i Bergen og Trondheim.

Men bransjen har også flere krav til myndighetene.

 • Bøtelegging: Aktørene ber kommunen oppfordre politiet til å håndheve bøtelegging av kjøring av el-sparkesykler i beruset tilstand.
 • Egnede parkeringsplasser: Aktørene ønsker seg egne parkeringsplasser for elsparkesykler, spesielt innenfor Ring 1.
 • Parkeringsplasser ved knutepunkt: Aktørene mener det bør være én elsparkesykkelparkeringsplass per ti bilparkeringsplasser i byen. De først og fremst ha disse parkeringsplassene ved kollektivknutepunkt og områder med høy fotgjengertrafikk.
 • Samarbeid med politiet: Aktørene ber kommunen om hjelp til å samarbeide med politiet. De vil ha hjelp til å identifisere områder hvor de bør begrense parkering. F.eks. foran nødutganger og evakueringsveier til store samfunnsbygg, som arenaer eller kjøpesentre.
 • Informasjon fra kommunen: Aktørene vil at kommunen skal gi innbyggerne informasjon om hvordan elsparkesyklene fungerer og hvordan man skal oppføre seg ansvarlig når man bruker dem. De oppfordrer det til samarbeid med Trygg Trafikk, politiet og Transportøkonomisk Institutt.

Ville gjort mer om KrF hadde ministeren tidligere

Det var Frp som satt med makten i Samferdselsdepartementet da el-sparkesyklene ble kategorisert som sykkel. På spørsmål om Hareide ville regulert dette tidligere hvis KrF styrte departementet svarte han ja. Men sier også at problemstillingen var på hans bord i vår, men på grunn av korona-situasjonen ble den ikke jobbet så mye med.

– Jeg håper å komme med et forslag til regulering som partene kan diskutere i løpet av høsten, sier Hareide.

Ryde Technology vil snakke med Bergen kommune

Bergen kommune har vært i konflikt med aktøren Ryde Technology. Men de har så langt ikke vunnet frem rettslig. Etter møtet med samferdselsministeren fredag sa styreleder Espen Rønnerg at de vil ta kontakt med både Bergen og Trondheim igjen.

Espen Rønneberg i Ryde
Foto: Berit Roald / Scanpix

– Vi tror dette kommer til å være gode virkemidler for å være med på å løse problematikken som vi har sett i byene, sa styrelederen i Ryde Technology.

Uenighet om forbud mot kjøring på natta

Ifølge tall fra Oslo skadelegevakt har 1309 blitt skadet etter å ha kjørt elsparkesykkel. 8 % av dem har fått alvorlige skader.

Mange skader seg på natta. Både legevakten og miljø og samferdselsbyråd Lan Marie Berg ønsker forbud mot kjøring på natta.

Nils Wijkmark, regionsjef i Bolt

FARTSREDUKSJON: Vil sette ned farten noe på natta.

Foto: BOLT

Aktørene Bolt og Lime vil ikke ha forbud mot nattekjøring. Men Bolt vil senke farten med 5 km/t om natta, sier regionsjef i Bolt Nils Wijkmark.

Vil ha tydelige føringer fra nasjonale myndigheter

Torsdag møtte samferdselsministeren lokale myndigheter om elsparkesykler. Før det møtet krevde byråd Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen at Hareide tydeliggjør hva kommunene har lov til å gjøre. Både Bakke og de representanter fra de andre kommunene opplevde at ministeren forstod problemene.

Tiltak har lenge vært etterspurt

Blindeforbundet var blant de første som ville ha tiltak. Flere av medlemmene har opplevd farlige situasjoner ved uforsvarlig kjøring og villparkete sykler.

Elsparkesykler i Bergen
Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK