Hopp til innhold

Lostjenesten skal under lupen

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal se på lostjenesten i blant annet Østfold-skjærgården.

Godafoss

fartøyet Godafoss gikk på grunn utenfor Hvaler i fjor.

Foto: Kystverket

Det kom frem under gårsdagens møte mellom kyst- og fiskeriministeren og representanter fra fylkeskommunene i Østfold og Vestfold.

Møtet var et resultat av et felles initiativ fra fylkesordførerne i Vestfold og Østfold om sterkere bruk av losloven i lys av Full City ulykken i 2009 og grunnstøtingen av Godafos i 2011.

– Vi har satt fokus på at det er viktig med mer lostjeneste. Nå skal det være en bred gjennomgang av lostjenestens lover, regler og bruk, sier nestleder i samferdselsutvalget i Østfold, Andreas Lervik (Ap).

LES OGSÅ:

– Mennesker er det svakeste ledd

Utvalget som skal se på lostjenesten skal ifølge Lervik skal settes i løpet av kort tid. Nestlederen i samferdselsutvalget håper utvalget deler Østfold og Vestfolds syn på at lostjenesten skal gå om bord i båter på et tidligere tidspunkt enn de gjør i dag.

– Grunnen er at det er mennesker som er de svakeste leddene om bord på et fartøy. Det er viktig få på plass kjentmann så tidlig som mulig slik at vi får en tryggest mulig ferdsel inn i skjærgården vår, sier Lervik.

I mars i fjor sendte fylkesordførerne et brev til ministeren hvor de skrev om Oslofjorden som er et område av nasjonal verdi, med områder av nasjonalparkstatus, mange og store verne – og friluftsområder og rekreasjonsområde for rundt 2 millioner mennesker.

– Det er knyttet store bosetting – og næringsmessige verdier til at Oslofjorden har god miljøstandard. Samtidig er Oslofjorden det området langs Norges kyst som har størst risiko for ulykker til sjøs gjennom sin store båttrafikk. Oslofjorden bør derfor prioriteres høyest mulig i det forebyggende arbeidet mot sjøulykker og forurensing til sjøs, står det i brevet.

LES OGSÅ:

Godafoss

I 2001 gikk det islandske skipet Godafoss på grunn utenfor Hvaler med 500 tonn råolje om bord.

Grunnstøtingen fikk store konsekvenser for den norske kysten, med oljesøl i både Østfold, Vestfold, Telemark, Agder.

Skipperen på «Godafoss» innrømmet at han navigerte feil før skipet gikk på grunn.

Ulykken førte til at Kystverket innskjerpet reglene som skipsloser over hele landet nå er pålagt å følge. Alle skip skal loses helt ut i åpent farvann forklarer losoldermann Elise Rusten i Kystverket.