Hopp til innhold

Det lønner seg å klage hvis man ikke får sykehjemsplass

Bydelene i Oslo er for strenge når de skal avgjøre hvem som skal få sykehjemsplass. Over halvparten av klagene får medhold, men det tar tid.

Bydelen i Oslo er for strenge når de skal avgjøre hvem som skal få sykehjemsplass. Over halvparten av klagene får medhold, men det tar tid.

Pasientombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.

Helse-, sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen

Foto: Lise Merete Olaussen

De to siste månedene har 89 år gamle Einar Kåsine fra Grorud vært inn og ut av sykehjem fire ganger. Til tross for at flere leger mener han bør bo på sykehjem, mener Bydel Grorud at han bør bo hjemme.

Men Kåsine er ikke den eneste som kastes rundt i systemet. Hvert år får flere søkere avslag på søknaden sin, men det lønner seg å klage.

For ifølge klagestatistikken til Oslo kommune fra 2009 og frem til i fjor har rundt halvparten av dem som klager etter å ha fått avslag på søknaden om sykehjemsplass, endt opp med å få medhold. I 2013 gjaldt dette 29 personer.

Hos ombudet er det flere historier som kan minne om Kåsines.

– Pasienter som har krav på sykehjemsplass skal ikke vente. Ifølge loven skal de få den plassen. Det er en høy omgjøringsprosent i bydelene og hos tilsynsmyndighetene. Det tilsier kanskje at flere enn de som klager i dag burde ha klaget, sier helse-, sosial- og eldreombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen.

Ingen ledige langtidssykehjemsplasser

Eldrebyråd Aud Kvalbein ønsker ikke å kommentere saken i dag.

Per dags dato er det ingen ledige ordinære langtidssykehjemsplasser.

Ifølge Oslo kommunes statistikk tar det i snitt 40 dager å få behandlet søknaden om sykehjemsplass. I bydelene Søndre Nordstrand, Sagene og Gamle Oslo er det over 60 dagers behandlingstid.

I gjennomsnitt tar det 49 dager før klagen på avslått søknad behandles i bydelen. Bydelene Sagene, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Vestre Aker bruker over 100 dager på å behandle en klage.

– Bydelene får for lite penger

Bjørnar Moxnes

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Bjørnar Moxnes, leder i Rødt, mener byrådet sulteforer bydelene og at den dårlige økonomien går utover de eldre.

– Vi får mange eksempler på pleietrengende eldre som åpenbart burde hatt plass på et sykehjem, men som får et avslag. Det er ikke tvil om at bydelene er for strenge, men det er fordi de nesten ikke har penger, sier Moxnes.

Han mener terskelen er for høy for å få plass på sykehjem.

– Over halvparten av dem som klager på avslag på sykehjemsplass får det innvilget etter 100 dager. Det viser at veldig mange som skulle fått et ja i første runde må vente over 3 måneder før de får den plassen de har rett på, sier Moxnes.