Lokker med gratis aktivitetsskole

SV vil tilby gratis halvdagsplass i aktivitetsskolen. Kostnadene skal blant annet dekkes gjennom høyere parkeringsavgifter.

SV foreslår gratis halvdagsplass til alle første- til fjerdeklassinger i aktivitetsskolen i Oslo

SV foreslår gratis halvdagsplass til alle første- til fjerdeklassinger i aktivitetsskolen i Oslo

Foto: Øystein Ellingsen/ Stig Marlon Weston / Kollasje

I sitt alternative Oslo-budsjett foreslår SV gratis halvdagsplass til alle som går fra første til fjerde trinn i aktivitetsskolen i Oslo innen høsten 2014.

– Vi ønsker at alle skal få delta i sosialt fellesskap uavhengig av foreldrenes økonomi, forteller gruppeleder i SV, Marianne Borgen om forslaget.

SV foreslår at dette skal løses gjennom støtte fra Oslo-budsjettet, og ved å øke parkeringsavgifter i hovedstaden.

– Kan tjene over 60 millioner

– Hvis parkeringsavgiftene økes med 60 prosent, kan vi få en inntekt på over 60 millioner kroner. Vi kan også gi høyere bøter til de som feilparkerer, noe som er et stort problem i Oslo, sier gruppelederen til NRK.

Ordningen skal innføres over to år med start i halvparten av bydelene neste skoleår.

– Vi ser for oss å starte med de bydelene som har størst sosiale problemer og økonomiske utfordringer, men på sikt vil vi at det skal bli en universell ordning sier Borgen.

– Ikke en prioritet

Øystein Sundelin i Oslo Høyre

Øystein Sundelin i Oslo Høyre.

Foto: Petter Sommer / NRK

– Jeg syns det er bra at SV har en plan om hvor pengene skal komme fra, men jeg syns ikke aktivitetsskolen er det viktigste og prioritere på skolen, forteller gruppeleder for Høyre, Øystein Sundelin til NRK.

Han presiserer at hvis man først skal hente penger til skolen er det innholdet som skal styrkes.

– Jeg kunne godt tenkt meg at vi kunne finne en god ordning for folk som ikke har råd til å sende barna sine på aktivitetsskole, men ikke å gjøre den gratis for alle, sier han.

Eksempelvis skisserer gruppelederen fra Høyre at det kanskje hadde vært mulig med en ordning som gjorde aktivitetsskolen billigere for de med minst penger.

– Nå må vi først se på innholdet i skolehverdagen, avslutter Sundelin.

Forskjeller i bydelene

Erfaringer viser at langt flere barn går i barnehage etter at halvdagsplassen for 4-og 5-åringer ble gratis i de fire groruddalsbydelene og Søndre Nordstrand. Hensikten er i utgangspunktet at barn med innvandrerbakgrunn skal lære norsk i barnehagen, men tilbudet gjelder uavhengig av etnisitet og inntekt

– Vi ser at det er store forskjeller i bydelene i Oslo på hvilke barn som går på aktivitetsskolen og hvilke som ikke gjøre det, sier hun.

– Noen steder er det oppe i 80-90 prosent, mens andre steder er det nede i 20 prosent. Det skyldes økonomi, mener hun.

SV foreslår å tilby gratis halvdagsplass fra høsten 2014 i disse bydelene:

  • Gamle Oslo
  • Sagene
  • Bjerke
  • Grorud
  • Stovner
  • Alna
  • Søndre Nordstrand

Året etter følger resten av byen. Gratis halvdagsplass betyr også at det blir halv pris på heldagsplassen.

– Det er viktigste er at det er at det blir gratis halvdagsplass, for det vil gi muligheter til de fattige familiene, etterpå kan resten følge etter, avslutter hun.