Det kan bli togkaos på Østlandet i morgen

Totalt 19 lokførere i Oslo, Lillestrøm, Hamar, Moss og Halden kan tas ut i streik dersom det ikke oppnås enighet om lokførernes pensjonsgrunnlag i løpet av onsdag.

Tog perrong Oslo

Det kan bli togkaos på Østlandet dersom det ikke blir enighet i forhandlingene i tariffoppgjøret mellom NSB og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Onsdag klokken 10 samlet partene seg hos Riksmekleren etter at forhandlingene mellom Norsk Lokomotivmannsforbund/LO og NSB/Spekter brøt sammen under årets mellomoppgjør.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) fremmet åtte krav til mellomoppgjøret. Uenigheten skyldes kravet om hvilket grunnlag som lokomotivførere skal få pensjon av. NLF vil at all inntekt skal være pensjonsgivende.

– Det er alvorlig å være hos Riksmekleren, men vi har tro på en løsning innen midnatt, sier NLFs kommunikasjonsrådgiver Kristian Brustad til NTB. Han sier at 19 lokførere vil bli tatt ut i et eventuelt første streikeuttak.

Bistår ikke med alternativ transport

Terje Andersen, strekningsansvarlig NSB

Markedssjef Terje Andersen på Østfoldbanen.

Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

Det vil være Østfoldbanen og Dovrebanen som blir hardest rammet i første omgang dersom det blir streik.

– For Østfoldbanen snakker vi om regiontogene som kjører Oslo-Halden og videre til Göteborg, og motsatt vei, men ikke lokaltrafikken. Det er allerede satt opp en liste over utvalgte tog, både i rushtiden og ellers på dagen som kan bli totalt innstilt, sier markedssjef på Østfoldbanen, Terje Andersen til NRK.

Andersen forteller at en eventuell streik kan ramme reisende hardt.

– Mange reisende bruker disse togene i dag og vil selvfølgelig bli berørt. NSB har ikke lov til å sette opp alternativ transport, så NSB kan ikke bistå kundene i å finne en annen måte å reise på, sier Andersen.

Reisende vil fortløpende bli informert om hvilke tog som vil bli berørt på nettsidene til NSB.

– Mister pensjon

En stor del av lønnen til lokførerne er variable tillegg. Rundt 10 prosent av lønnen er ikke pensjonsgivende, fordi tillegg ikke gir full pensjon.

Skjevheten gjør at en lokomotivfører mister flere hundre tusen i pensjon, mener NLF, som har 1.595 medlemmer.

Pensjonsgrunnlaget var også et tema i fjorårets lønnsoppgjør mellom partene. Også dette oppgjøret havnet hos Riksmekleren, som meklet fram en løsning fem timer på overtid.