Lokfører krever unnskyldning fra Vy etter beskyldning om aksjoner

Vy og Norsk Lokomotivmannsforbund møtes på nytt for å forsøke å løse konflikten, som har vart i flere måneder.

lokomotivfører Christopher Holager

Christopher Holager tror han snakker på vegne av flere lokomotivførere når han ber ledelsen i Vy beklage for å løse konflikten de står i.

Foto: Bård Nafstad / NRK

– Å være lokfører er en veldig hyggelig jobb, men for tiden er det mer slitsomt enn det har vært i mine 11 år i jernbanen, sier lokomotivfører Christopher Holager.

Siden september har de omkring 700 lokomotivførerne i Region Øst vært i konflikt med ledelsen. Vy sier de sliter med å få bemanningskabalen til å gå opp, og mener de ansatte ikke er fleksible nok. Lokførerne mener derimot at det er dårlig planlegging fra Vys side.

I midten av desember ble 104 avganger på Østfoldbanen innstilt etter en planleggingsfeil i forbindelse med at Vy gikk fra en turnusordning til en annen.

Senere i desember toppet konflikten seg da Vy-ledelsen mistenkte en sykemeldingsaksjon, og inndro retten til å skrive egenmelding.

– Det var bunnpunktet. Mange ble rasende. Siden har kommunikasjonen med ledelsen vært helt katastrofalt dårlig, sier Holager.

Fagforeninga Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har blant annet erklært mistillit mot en av Vy-direktørene.

– Ingen aksjon

Torsdag møtes Vy og NLF. Selv om Holager ikke er en del av ledelsen i fagforeninga, mener han å snakke for mange lokførere når han krever en beklagelse.

– Vi vil kategorisk avvise at det har vært en sykemeldingsaksjon. Vi finner oss rett og slett ikke i å bli anklaget for det, sier han.

En uforbeholden beklagelse sitter imidlertid langt inne. Ledelsen i Vy står nemlig fast på at det var nødvendig å inndra retten til å skrive egenmeldinger en periode før jul.

NRK har fått innsyn i sykefraværet for uke 49. Da leverte 116 lokførere egenmelding eller sykemelding. Samme uke i 2017 og 2018 var tallet rundt 60.

Åge-Christoffer Lundeby i Vy

Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Her er det flere som føler seg urettferdig behandlet fordi de aldri har misbrukt denne retten. Men vi mistenker at noen gjorde akkurat det, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy.

Ferieavvikling provoserte

Lokfører Holager sier at yrkesstoltheten blant lokførerne er så sterk at «det er en helt absurd tanke» å misbruke egenmeldingsdagene.

– Hvis sykefraværet har økt, så skyldes det helt enkelt at lokførerne er mer syke. Tidligere har vi klart å hente oss inn ved å avtale med lokale tjenestefordelere om å bruke en feriedag eller to for å unngå en særlig krevende tjeneste. Men slik situasjonen er nå, har det ført til slitasje og i noen tilfeller sikkert også sykdom man ellers ville unngått, sier han.

En av kildene til konflikten var at Vy sentraliserte håndteringen av ferieavvikling, noe som falt mange ansatte tungt for brystet. I forrige uke gikk Vy tilbake på ordningen.

Vy-ledelsen tror det kan ta tid å bygge opp igjen tilliten mellom de ansatte og ledelsen, men håper torsdagens møte kan gi noen resultater.

– All den tid vi opplever at vi ikke har fleksibilitet blant lokførerne, så er det vanskelig. Vi må høre hva som skal til for å oppnå bedre fleksibilitet så vi igjen får normal togtrafikk, sier Lundeby.