Livsvarig skadet av elev – nå saksøker han kommunen

Mandag starter rettssaken mot Oslo kommune, som er saksøkt av lærer Clemens Saers. Han mener arbeidsgiveren burde advart mot eleven som overfalt ham i 2014.

Lektor

SYKMELDT: Lektor Clemens Saers er fremdeles ansatt på OHG, men har vært sykmeldt siden sist høst.

I mai 2014 underviser lektor Clemens Saers en klasse på Oslo handelsgymnasium. En 18 år gammel elev kommer inn i klasserommet og krever penger av en annen elev.

I et basketak ender 18-åringen opp med å gripe tak i Saers' strupehode, og drar til.

– Jeg kunne høre et «klikk» i halsen, og hodet falt bakover, fortalte lektoren i ettertid.

Eleven ble senere dømt i lagmannsretten til 60 dagers fengsel og samfunnsstraff for to tilfeller av vold og trusler. Saers mener verken skolen eller kommunen har gjort jobben sin.

– Det er ikke samme liv jeg har nå som før overfallet.

Clemens Saers

– Vi som jobbet på Handelsgym hadde ikke fått informasjon om at vi hadde såpass farlige elever rundt oss, sier han.

Ifølge flere ansatte NRK har snakket med, hadde skolen ansatt en vekter spesifikt for å passe på eleven, men flere av lærerne fikk beskjed om at vekteren var miljøarbeider. Tidligere OHG-rektor Trond Lien ville ikke kommentere saken.

Krever erstatning

Etter angrepet fikk Saers diagnosen posttraumatisk stresslidelse, og måtte bruke mikrofon og høyttaler i undervisningen på grunn av skader på strupehodet. I dag er han sykmeldt, og føler seg dårlig behandlet av arbeidsgiveren sin.

– Jeg tar denne saken først og fremst fordi det er tusenvis av lærere etter meg som skal oppleve en mye tryggere arbeidsplass, sier han.

Toini Oulie-Hauge

IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG: Oslo kommune har gjort jobben sin, sier advokat Toini Oulie-Hauge.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Men Oslo kommune har gjort det de kunne i denne saken, sier advokat hos Kommuneadvokaten, Toini Oulie-Hauge.

– For å bli erstatningsansvarlig må kommunen ha opptrådt grovt uaktsomt, og kommunen mener at det ikke er noen som har gjort det.

Skulle kommunen bli dømt til å betale erstatning til Saers, ville det vært en utvidelse av kommunens ansvarsområder, som det ikke er grunnlag for, sier Oulie-Hauge.

– Dette er en utrolig lei sak for Clemens Saers og alle andre involverte, men man mener likevel at det ikke er grunnlag for oppreisningserstatningsansvar.

Rettssaken mot Oslo kommune begynner i Oslo tingrett mandag.

– Prinsipielt viktig sak

Førsteamanuensis ved universitetet Oslo Met, Børge Skåland, har skrevet doktorgrad om hvordan lærere opplever vold. Mange føler seg dårlig behandlet av arbeidsgiveren sin etter slike hendelser, men han mener dette er første gang noen av dem går rettens vei.

Børge Skåland

PRINSIPPSAK: Førsteamanuensis ved universitetet Oslo Met, Børge Skåland, mener Saers' søksmål mot Oslo kommune er en viktig prinsippsak.

Foto: Henriette Mordt / NRK

– Jeg har ikke hørt om saker hvor en lærer som har blitt utsatt for trusler eller vold, har gått til rettssak mot sin arbeidsgiver, sier Skåland.

Han forteller at det har blitt gjort forsøk på å kartlegge hvor mange lærere som blir angrepet av elever, men at de aller færreste voldshendelser blir politianmeldt.

– Skoleansatte i Saers' situasjon føler ofte på skam og skyldfølelse etter voldshendelser og at elevenes rett til anonymitet kommer foran deres rett til et trygt arbeidsmiljø, sier Skåland.

– Det er prinsipielt veldig flott at denne saken kommer opp, og det skal bli veldig interessant å se hva som kommer fram, og hva resultatet blir.