Nytt fotgjengerfelt på plass i Råde

Politiet og Vegvesenet med hastetiltak for å forhindre ulykker ved ankomssenteret for asylsøkere i Råde.

Nytt fotgjengerfelt i Råde

Nytt fotgjengerfelt i Råde er på plass etter hastetiltak fra politi og Vegvesenet.

Foto: Lotte Olsen / NRK

– Alle som er kjent her, har kjørt her, eller ser dette krysset, skjønner at det er utfordrende at det går folk ut i veibanen her.

Lensmann Kjetil Lunde ved Vansjø lensmannskontor i Råde står i veikanten. Han må nesten rope litt over støyen fra trafikken. Trafikkmaskinen ligger bare noen hundre meter fra Ankomstsenter Østfold, hvor det i skrivende stund bor 471 asylsøkere.

Politiet og vegvesenet med hastetiltak for å forhindre ulykker ved ankomssenteret for asylsøkere i Råde.

Beboere på Ankomstsenter Østfold går tvers over rundkjøringa hvor trafikken fra E6 kommer i svært høy fart.

Svært trafikkert område

Krysset vi står ved er avkjøringa fra E6, og trafikken her kommer både fra nord (Oslo) og sørfra (Sverige), og de fleste som skal til Råde eller Fredrikstad tar av her. To felt blir til ett rett før rundkjøringa hvor det kommer trafikk fra Rygge-siden på gamle E6, og trafikk fra Fredrikstad på den andre.

For å komme seg til dagligvarebutikken eller til Karlshus, sentrum i Råde, krysser beboerne på mottaket enten rett over avkjøringen fra E6, eller tvers over rundkjøringen. Lensmannen frykter det skal skje en ulykke.

– Heldigvis har det ikke vært noen ulykker her til nå, og vi håper selvsagt i det lengste at det ikke skjer, men vi har fått en del henvendelser fra folk som kjører forbi, og vi har hatt noen uheldige episoder hvor folk har gått til fots på motorveien, forteller Lunde.

Lager nye gangfelt

Lensmann Kjetil Lunde

Lensmann Kjetil Lunde kan inntil videre bare se på kryssingen. Men det kommer nye gangfelt snart, som han håper vil begrense problemet.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Men nå blir det tatt grep. Politiet og Statens vegvesen skal merke opp to gangfelt, og det skal informeres grundig til dem som bor på senteret. Skiltene er allerede på plass, forteller Odd-Ketil Bjerkan, overingeniør i Statens vegvesen Østfold.

– Det stemmer at vi skal anlegge gangfelt, men ikke der de krysser i dag. Farten er for høy der det er korteste vei nå. Det blir to gangfelt, ett på hver side av rundkjøringen, forteller Bjerkan. (Se kart for omtrentlig plassering)

Laster kart, vennligst vent...

Det ene feltet kommer på FV118 og det andre på RV110. Der har allerede skiltene kommet opp, og gangfeltene skal merkes i løpet av få dager.

I tillegg til feltene har man også en informasjonsjobb å gjøre mot beboerne på mottaket, sier lensmann Kjetil Lunde.

– Sammen med Politiets utlendingsenhet og Hero, som driver mottaket, så må vi informere godt slik at vi får kanalisert dem mot de nye gangfeltene. Det må også informeres bedre om både trafikkbildet og trafikkreglene her, sier Lunde.

– Vi ser jo at mange av dem går litt utradisjonelle ruter, utenom de veiene og overgangene som er tilrettelagt, avslutter Lunde.

Asylsøkere fra Syria ved Ankomstsenter Østfold

Dawood Ali og Kara Ali Mohammed Ali, begge båtflyktninger fra Syria, har vært på matbutikken, og har krysset veien på avkjøringa fra E6. De sier de ser seg godt for, og lover å bruke de nye feltene når de kommer.

Foto: Lotte Olsen / NRK