Livreddere skal passe på fotgjengere

Livreddere som sitter i stol i et lite tårn, vi har sett dem på tv mens de skuer utover havet i California. Nå har de satt seg ned på Jernbanetorget.

Livreddere i gatene

SE VIDEO: Som en Vegvesenets David Hasselhoff ser han utover Jernbanetorget for å minne fotgjengere på at trafikken kan være farlig.

Vakter og livredningstårn er et kjent tiltak for å sørge for sikkerhet på strender. Nå brukes det samme prinsippet i trafikken i Oslo og Akershus.

De fleste ulykkene skjer når du skal gå over gata. Jernbanetorget og Majorstuakrysset er to av de farligste kryssene i Oslo. Ved Jernbanetorget alene, har 33 fotgjengere blitt skadet siden 2003.

40 prosent av alvorlige trafikkulykker i Oslo involverer fotgjengere, mot 12 prosent på landsbasis, viser tall fra Trygg Trafikk.

Livredningstårn i farlige kryss

I Oslo og Akershus settes det ut seks livredningstårn i farlige trafikkryss. I tillegg skal livreddere gå rundt og informere gående om trafikksikkerhet.

– Oslo og tettstedene i Akershus har en annen ulykkesstatistikk enn resten av Norge. Fotgjengere utgjør en veldig stor andel skadde og drepte i trafikken. Dette vil vi gjøre noe med, sier Janne Shumann i Statens Vegvesen region øst.

Av 25 omkomne fotgjengere i Oslo ble 12 påkjørt i gangfelt. (2005-2012)

– Få øyekontakt med bilisten

– Denne kampanjen skal vare i ti dager og målet er å få fotgjengere til å reflektere over risikoen de tar. Idéen kom ved å se på andre miljøer der man tenker sikkerhet, for eksempel strendene i Australia med badevakter og livredningstårn, sier Shuman.

Hennes oppfordring til myke trafikanter er klar:

– Ta frem barnelærdommen igjen. Se til venstre, høyre og venstre igjen før du går over veien. Ha også blikkontakt med bilfører. Hvis du vet at personen i bilen ser deg er det trygt å gå over veien, sier Janne Schumann.

Urbane livreddere

– Jeg skal passe på at folk husker å se seg for, sier Silje Andersen. Det hender hun taster litt selv i trafikken, men hun er blitt mer observang med den nye jobben.

Foto: Ingvild Sund / NRK