Hopp til innhold

Liv kan gå tapt med låste bommer

Nødetatene frykter at liv kan gå tapt fordi de ikke får åpnet alle veibommene de møter.

Ambulanse bom

I dag er det ingen regler som sørger for at nødetatene kommer seg forbi låste veibommer.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det er mange tusen veibommer i Norge, for å hindre innbrudd og uønsket ferdsel. Men det er ingen regler som sørger for at nødetatene kommer seg forbi bommene. Nå mener ambulansetjenesten i Vestre Viken at det må en nasjonal løsning på plass.

Snorre Gundersen

Snorre Gundersen, avdelingssjef for ambulansetjenesten i Vestre Viken.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det bør komme et lovendringsforslag som gjør at man er nødt til å ta hensyn til våre problemstillinger som nødetater når bommer blir satt opp. Sånn er det dessverre ikke i dag, sier avdelingssjef for ambulansetjenesten i Vestre Viken, Snorre Gundersen.

– Hvert sekund teller, og i noen tilfeller må vi ringe brannvesenet og vente til de kommer for å klippe bommen, sier ambulansemedarbeider Fredrik Lindelien.

Nøkkelkaos

– Det er 26–30 ambulanser som er i omløp, og disse rullerer gjennom hele Buskerud. Det gjør at det er vanskelig å ha kontroll på alle nøklene, sier Snorre Gundersen.

For det er ikke sånn at det er den lokale ambulansen med nøkkelsettet som kommer, men den ambulansen som er nærmest.

– Hva er konsekvensene av at dere ikke kommer igjennom bommene?

– I verste fall er konsekvensene at det går liv tapt.

Felles nødnett

Trond Helge Pedersen

Trond Helge Pedersen, formann i Buregrenda Vel.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det er ingen oversikt over antall bommer i Norge. Men det er svært mange, og de fleste er private. I Buregrenda Vel i Hurum har de funnet løsningen på problemet.

Nødetatene kan åpne bommen ved å ringe et telefonnummer. Men denne løsningen har en pris rundt 80 000 kroner.

– Det er jo en del penger for et hyttevel, men i ettertid har folk sett at det er veldig gunstig. Nødetatene kan ringe til bommen og åpne den opp, sier Trond Helge Pedersen, formann for Buregrenda Vel.

Ambulansetjenesten har nå sendt et brev til samferdselsdepartementet for å få en nasjonal løsning på alle de låste veibommene i Norge. Samferdselsdepartementet sier til NRK at de skal svare etter sommeren.