- Nytt Østfold-sykehus viktigst

Line Henriette Holten Hjemdal, 1. kandidat for KrF i Østfold, mener østfoldingene har ventet lenge nok.

Line Henriette Holten Hjemdal (KrF)
Foto: Privat

KrFs stortingsrepresentant de siste fire årene vil jobbe videre for et løft, både for pasienter og pendlere.

– Pasienter og ansatte fortjener nå at vi starter byggingen av det nye Østfold-sykehuset. Dårlig økonomistyring i Helse Sør Øst kan ikke stå i veien for vårt nye sykehus. Dette, sammen med en samferdselssatsing med dobbeltspor gjennom fylket, sammenhengende E- 18 til Vinterbro og opprustning av Østre linje, blir de viktigste sakene, sier Holten Hjemdal.

Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

– Å få gjennomslag for KrFs politikk og verdier.

Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

– KrF vil skifte ut den rødgrønne regjeringen og selv inngå i en regjering bestående av KrF -V – og H.

Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

– Verdimessig er avstanden stor til SV og i praktisk politikk er avstanden stor til FrP.

Hvordan stiller du deg til utbygging av dobbeltsporet jernbane gjennom Østfold?

– Klima, pendlerne og vanlig togbrukere fortjener dobbeltsporet jernbane gjennom fylket, KrF har jobbet for dette og dobbeltspor gjennom Østfold er en av mine viktigste saker for neste Stortingsperiode.

Hva mener du om sammenslåing av kommuner?

– Det skal den enkelte Østfold-kommune selv få bestemme.

Bør det åpnes for tvangsgammenslåing av kommuner?

– Nei

Hvordan ønsker du at Moss Lufthavn Rygge skal utvikle seg i framtiden?

– Moss Lufthavn Rygge må få samme betingelser som andre flyplasser. MLR er viktig for utvikling av Østfold samfunnet. KrF vil fortsatt ha fokus på støy og utslipp fra flyplassen. Sammen med Torp og Gardermoen mener jeg at Østlandet har den nødvendige kapasiteten slik at tredje rullebane på Gardermoen ikke bør bygges ut. Dette er en viktig klimasak for meg.

Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

– At hvert enkelt menneske har en unik verdi og at dette gjenspeiler seg i et tydelig JA til livet, fra unnfangelse og til en naturlig død. KrF står for en radikal nestekjærlighets – og solidaritetstanke som strekker seg langt utenfor fylkets og landets grenser. Naturen er en ressurs som vi skal bruke, men også ta vare på slik at våre etterkommere også har en vakker natur dette er viktig for meg. Derfor er Nei til oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen den viktigste miljøsaken i denne valgkampen.