Lille Rollag best i landet

Lille Rollag i Numedal i Buskerud kommer best ut i Forbrukerrådets kommunetest.

Kommunehuset i Rollag

Kommunehuset i Rollag

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

I kommunetesten har Forbrukerrådet utgitt seg for å være privatpersoner, og henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Kommunene er testet på service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet.

Fornøyde innbyggere

Knut Storemoen

Knut Storemoen tester kommunens service.

Foto: Knut Skyllinstad / NRK

Knut Storemoen synes det er lett å finne fram på kommunens nettsider. Han bruker nettet mye.

– Finner jeg ikke det jeg leter etter så ringer jeg bare til kommunen. Da får jeg alltid snakke med den som kan svare på det jeg lurer på.

Storemoen skjønner godt at Rollag kommune kommer godt ut av Forbrukerrådets kåring.

– Det betyr at de er veldig flinke på kommunehuset, de er flinke til å administrere og fordele oppgaver seg imellom.

May Lise Opheim synes også servicen i kommunen er veldig god. Hun opplever at hun får raskt svar når hun ringer og at de som svarer er høflige, blide og hjelpsomme.

Hun synes kommunen fortjener all oppmerksomheten. Selv har hun jobbet som lærer på skolen i kommunen tidligere.

May-Lise Opheim

May-Lise Opheim tester kommunens service på telefon.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

– Ja, selvom jeg er født og oppvokst i Odda har jeg bodd i Rollag i 25 år og er veldig fornøyd.

Rollag best i landet

Rollag ble kommunetestens klare vinner med 88,9 poeng, foran Stange (Hedmark) og Fyresdal (Telemark) som begge fikk 83,6 poeng. Nederst ligger Sirdal (Vest-Agder) med 28,4 poeng, Moskenes (Nordland) med 28,3 poeng og Aukra (Møre og Romsdal) med 26,8 poeng.

Rådmann Hans Henrik Thune mener kåringen har stor verdi for Rollag kommune.

– Først og fremst er det jo veldig hyggelig for kommunen og de ansatte her som gjør det de kan for å skape gode tjenester for innbyggerne. Og så betyr det mye for omdømme vårt. Omdømmebygging er et viktig satsingsområde for kommunen. Vi ser nå at satsingen vår gir resultater.

– Hva kan dere bruke resultatene av en slik undersøkelse til?

– Dette forplikter jo, positive tilbakemeldinger motiverer for videre jobbing. Vi skal bruke undersøkelsen framover og gå nærme inn i den for å se hva vi er gode på og hvor vi fortsatt har utfordringer?

Kommunehuset i Rollag

Kommunehuset i rollag

Foto: Rollag kommune

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kultur for god service

Ordfører Dag Lislien (Sp) mener rådmannen skal ha endel av æren for at Rollag kommer godt ut i testen fra Forbrukerrådet.

– Han er en kulturbygger som har gjort det klart for alle at vi driver en servicebedrift. Det ligger i bunnen.

Selv sier ordføreren at han først og fremst er stolt og glad for resultatene.

Dag Lislien
Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

– Dette er er skjerpende, forpliktende og motiverende. Vi har mange utfordringer, men vi skal bygge stein for stein gjennom god service og attraktive tilbud. Tenk på at det er bare 45 minutter til Kongsberg. Her er det mange arbeidsplasser. Vi har kanskje ikke vært flinke nok til nå på å fremheve at arbeidsplassene finnes ikke langt fra oss.

Omstillingskommune

I Rollag har det vært nedgang i arbeidsplasser og innbyggertall de siste årene. Det er årsaken til at kommunen har fått penger hvert år de tre siste årene i ekstraordinære omstillingsmidler fra staten.

Kommunal- og regionaldepartementet har bevilget 2 millioner kroner årlig til nyskapingsaktivitet og næringsutvikling i kommunen.

Kommunen hadde pr. 1. juli i år 1352 innbyggere.

– Det langsiktige målet er å øke innbyggertallet til minst 1500 i løpet av de neste ti årene, sier Thune. Folk trives her, men de må også kunne jobbe her. Så det er et mål å skape entusiasme og arbeidsplasser og stoppe utflytting.

Stor hyttekommune

Rollag kommune ligger i hjertet av Numedal i Buskerud, om lag 60 kilometer nord for Kongsberg langs riksveg 40.

Trillemarka

Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat.

Foto: Hilde Grymyr

Nordvest i kommunen ligger Vegglifjell, som er en av innfallsportene til Hardangervidda.

Hver helg, i høytider og ferier mangedobles innbyggertallet i Rollag. I dette området er det 1800 hytter og 1000 byggeklare hyttetomter.

– Vegglifjell er satsingsområdet vårt i årene framover.

Vegglifjellrennet

Vegglifjellrennet er et populært innslag i Rollag både for hyttefolk og fastboende

Foto: Hilde Grymyr