Ligger an til million-overskridelse

Sektoren som tar seg av skoler, barnehager og barnevern i Fredrikstad ligger an til å bruke 40 millioner kroner mer i år enn det politikerne har satt av penger til.
Overskridelsene er størst innenfor barnehagesektoren. De blir blant annet forklart med at mange familier med lav inntekt får rabatt i private barnehager, men regninga for det må Fredrikstad kommune ta.