Lier mest kjønnsbalansert

Buskerud er et av fylkene som skårer best på likestilling i kommunestyrene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Lier har det mest kjønnsbalanserte kommunestyret med 49 % menn og 51 % kvinner. Kommunen som skårer dårligst på likestilling er Flå hvor bare 23 prosent av representantene er kvinner.