Ler av innbyggergrense på 20.000

Trøgstads ordfører Ole André Myhrvold undrer seg over lekkasjene fra reformrapporten som legges fram i dag.

Ole André Myhrvold
Foto: Coop

I Nationen svarer Myhrvold på lekkasjene med at dette betyr at man tegner kartet før man vet hva kommunene skal drive med.

Til NRK Østfold sier Trøgstads ordfører at det er rart å starte en omfattende kommunereform med en matematisk formel, hvis formålet er å se på hvordan innbyggerne kan få best mulige tjenester.

– Nå skal vi først høre hva de legger fram i dag, men at tallet 20.000 lekkes på forhånd gir en retning jeg ikke liker, sier Myhrvold.

– Utgangspunktet for en kommunereform må være hvilke tjenester det er som kan løses bedre, og hvordan man skal gjøre det.

Men er det ikke på tide å ta kommunestrukturen opp til vurdering? Siste store kommunereform kom på 60-tallet.

Regjeringen sier at "vi trenger store, robuste kommuner for å løse framtidas utfordringer". Da må de også si hvilke oppgaver det er kommunene skal løse i fremtiden, som vi ikke løser i dag.

Ole André Myhrvold, ordfører i Trøgstad (Sp)

– Jeg er ikke mot reform, og ikke veldig standhaftig når det gjelder kommunegrensene – hvis vi kan se at vi klarer å få mer igjen for skattepengene ved å gjøre noe.

– Hvilke utfordringer?

– Men ser ikke hvilke oppgaver som kan løses veldig mye bedre ved å ha større kommuneenheter. Trøgstad klarer i dag å løse veldig mye for veldig lite penger. Vi er veldig effektive i driften.

Myhrvold skynder seg med å legge til at også Trøgstad selvsagt har ting som kunne gjøres bedre. Han skulle ønske at kommunen hadde bedre skoler, og ikke minst flere sykehjemsplasser. Men han tviler på at det er noe automatikk i at dette ville kommet med en storkommune.

– Regjeringen sier at "vi trenger store, robuste kommuner for å løse framtidas utfordringer". Da må de også si hvilke oppgaver det er kommunene skal løse i fremtiden, som vi ikke løser i dag.

Attraktivt nok

En av utfordringene små kommune møter, er de som ligger i små eller nærmest ikke-eksisterende fagmiljøer. Fagforeningen Akademikernes leder Knut Aarbakke sa i Dagsnytt i morges at mange fagfolk heller ikke søker på jobber i små kommuner, noe som gir dårligere tjenester. Det kjenner ikke Myhrvold seg igjen i. Fire av ti kommuneansatte har høyskole- eller universitetsutdanning, sier Myhrvold, og det mener han viser at kommunene har attraktive arbeidsplasser spredt over hele landet.

– I Trøgstad rekrutterer vi veldig bra. Samtidig ser vi at noen kommuner har utfordringer. Men det har jo også såkalt robuste kommuner. Oslo har store problemer med å rekruttere ingeniører, blant annet, sier Trøgstads ordfører.

– Dette handler ikke kom kommunestørrelse, men om lønnspolitikk og arbeidsgiverpolitikk, i større grad enn om robuste fagmiljøer.