Lengst og dypest fra Halden

Nexans fabrikk i Halden Nexans skal produsere 30 kilometer kabel for 390 meter dybde i norsk fjord.

Kabelskipet M/S North Sea Giant

675 MILLIONER. Kabelkontrakten med BKK Nett for Mongstad til Kollsnes lages på fabrikken i Halden (bildet).

Foto: Rainer Prang / NRK

Den 30 kilometer lange PEX sjøkabelen fra Nexans i Halden skal krysse Hjeltefjorden og Lurefjorden i Hordaland.

Kabelen blir en sentral del av den nye kraftledningen som skal bygges fra Mongstad til Kollsnes.

På det dypeste vil sjøkabelen ligge på 390 meter i Hjeltefjorden.

Les også:

Halden havn, Mølen

LEGGER UT SELV. Nexans skal produsere og installere det som hittil er verdens lengste og dypeste 420 kV XLPE kabelanlegg og legger også ut kabelen selv.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Unikt i verden

Kraftleverandøren BKK Nett har inngått kontrakt med Nexans om utvikling, produksjon og installasjon av verdens lengste og dypeste 420 kV PEX sjøkabel.

Kontrakten har en verdi på 675 millioner kroner.

- Kombinasjonen av type kabel, lengde og dybde gjør dette prosjektet unikt i verdenssammenheng.

Vi er trygg på at leverandøren vi har valgt har den erfaring og kunnskap som skal til for at vi lykkes, sier Thor André Berg, adm. direktør i BKK Nett i en pressemelding.

Les også:

I drift fra 2017

Nexans skal selv produsere og installere kablene.

Det er fabrikken på Knivsø i Halden som skal produsere, og selskapets eget kabelleggingsskip C/S Nexans Skagerrak installerer kablene.

Kontrakten har en varighet på fire år.

Sammen med den planlagte kraftledningen som skal bygges fra Mongstad til Modalen danner ledningen fra Kollsnes til Mongstad Nexans nå skal produsere en ring som vil bidra til å trygge forsyningen til innbyggere, næringsliv og industri i og rundt Bergen.

Ringen vil også gi plass til ny kraftproduksjon som det i dag ikke er kapasitet til i nettet.

Den nye kraftledningen fra Mongstad til Kollsnes skal etter planen være i drift ved utgangen av 2017.