Blir ikke kastet ut av høgskole etter toppløsbilder

Lene Antonsen (26) tjener penger på å selge dristige bilder av seg selv. Høgskolen i Østfold klaget henne inn til skikkethetsnemnda. Onsdag ble hun erklært skikket til å være vernepleierstudent.

Lene Antonsen

SKIKKET: Lene Antonsen måtte onsdag møte i skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Østfold.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

I fjor flyttet Antonsen til Fredrikstad for å studere til vernepleier. Etter hvert ble hennes bigeskjeft som toppløsmodell kjent for ledelsen ved Høgskolen i Østfold.

I mars opprettet skolen en sak som kunne ende med at hun kastes ut. Etter møter, veiledning og brevkorrespondanse, valgte instituttledelsen å sende saken til skolens skikkethetsnemnd. Onsdag vurderte de Antonsens skjebne.

– De hadde diskutert litt, men jeg fikk flertall for at jeg er skikket. Jeg vant, sier Antonsen til NRK rett etter at avgjørelsen falt.

– Nå er det over, fortsetter hun, mens gledestårene renner.

Høgskolen i Østfold kan ikke kommentere saken, fordi alle saker som behandles i nemnda er taushetsbelagt.

Fikk støtte fra Danmark

Antonsen fikk støtteerklæringer fra hele landet etter at hun fortalte at hun risikerte å bli kastet ut av høgskolen på grunn av dristige bilder. Også danske medier kastet seg over saken.

– Jeg har fått mye støtte, smiler Antonsen.

Verken vernepleierforbundet eller Norsk Forbund for Utviklingshemmede kunne forstå hvorfor toppløsmodellen skulle kunne bli kastet ut av studiet.

Kunne blitt utestengt i fem år

Informasjonssjef ved Høgskolen i Østfold, Tore Petter Engen, har tidligere ikke ønsket å kommentere enkeltsaken. Alle universiteter og høgskoler i Norge er bundet av en felles forskrift om skikkethetsvurdering.

– Hvis man blir kjent uskikket kan man få en utestengelse fra 0–5 år. Da gjelder det for alle universitet og høgskoler med den utdanningen, fortalte Engen til NRK i mars.

I forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, står det at «En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket».

Marianne Andenes, leder i Norsk studentorganisasjon, har tidligere fortalt NRK at det kun var to sykepleierstudenter og en lærerstudent som ble utestengt i 2015.

– Som regel stopper det etter at det har kommet inn tvilsmelding. I 2015 var det 150 tvilsmeldinger. Det er ganske få saker om går videre og ender med konklusjonen utestengelse.