Lekket sensitiv informasjon

En bekymringsmelding til barnevernet med navngitte foreldre fra Nordre Buskerud ble lagt ut på nettsidene til Buskerud fylkeskommune. Svært alvorlig, mener Datatilsynet.

Skjermdump av bekymringsmelding

Skjermdumpen viser bekymringsmeldingen som ble lagt ut i Buskerud fylkeskommunes postlister. Her sensurert av NRK.

– Det skal ikke skje, det er sterkt beklagelig. Vi har rutiner på å gå gjennom postlistene hver dag, og her har det skjedd en glipp, sier Guro Hegna Svendsen, kommunikasjonssjef i Buskerud fylkeskommune.

Bekymringsmeldingsmeldingen lå åpent til alles skue på fylkeskommunens postlister. Etter at NRK tok kontakt med fylkeskommunen, var informasjonen fjernet etter 20 minutter.

– Umiddelbart tok vi postlistene bort fra nettet, samtidig som vi søkte på Google og andre steder for å være sikker på at informasjonen ikke kommer andre steder enn vi har kontroll over.

Datatilsynet: – Svært alvorlig

Kommunikasjonsdirektør hos datatilsynet, Ove Skåra, er klar på at dette er en sak de ser alvorlig på.

Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet

Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

– Det er selvfølgelig veldig alvorlig for dem som blir rammet av det. Det gjelder det aktuelle barnet, familien og de som har sendt inn bekymringsmeldingen. Dette er en type sak som vi ser alvorlig på.

– Hva gjør dere når noe sånt skjer?

– Det er viktig at instansen selv reagerer veldig raskt når de blir kjent med at feilen har skjedd, og får redusert skaden så mye som mulig.

Skal gå gjennom rutinene

Skåra sier at det er viktig å melde fra om feilen, samt gjennomgå rutinene.

– Det er viktig at folk som oppdager dette raskt melder fra til etaten som har publisert det, sier han og legger til:

– Den aktuelle virksomheten må gå gjennom rutinene for å forsikre seg at det ikke skjer igjen. De må også sende en avviksmelding til Datatilsynet slik at også vi blir kjent med det.

– Vi skal gå gjennom rutinene våre på nytt. Vi skal se nøye på om det er noe vi kunne gjort annerledes. Dette her tar høyst alvorlig, sier Svendsen.