Lekker varmtvann inn i kjellere

– Det har kommet en del damp opp fra kumlokk og en del varmtvann i kjellere, sier Stig Henning Duaas i Oslo brann og redningsetat om lekkasjen fra fjernvarmeanlegget i Oslo sentrum.