Legger Ullevål-press på Sp

Rødt fremmet i dag forslag i Stortinget om å bevare Ullevål sykehus, sørge for at Aker blir lokalsykehus for hele Groruddalen og beholde gamle Gaustad som psykiatrisk institusjon.

Lignende forslag om å skrote planene om nytt storsykehus på Gaustad og satse på Ullevål i stedet ble stemt ned fem ganger i forrige stortingsperiode.

– Partiene som vil legge ned Ullevål, Arbeiderpartiet og Høyre, har ikke lenger flertall, sier Rødts Oslo-representant Seher Aydar.

Hun forventer at Senterpartiet holder fast ved valgløftene om å stoppe nedleggelsen.

– Hvis de mener alvor med det, må de faktisk være med oss og sørge for å redde Ullevål sykehus, sier hun.

Senterpartiet vil ikke si om de støtter forslaget, men viser til regjeringsplattformen som legges fram i morgen.

Ullevål sykehus fra lufta
Foto: Espen Willander / NRK Luftfoto