Legger skylden på media

Østfold-medienes store fokus på helse-saker kan være skylden for at behandlingstiden ved Helsetilsynet i Østfold er så lang, mener helse- og omsorgsministeren.

Sylvia Brustad
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Ingen andre helsetilsyn har flere saker per innbygger i landet til behandling enn Østfold.

Dette mener helse- og omstorsminister Sylvia Brustad godt kan skyldes Østfold-pressens iver etter å omtale klagesaker.

"Det kan være grunn til å tro at stort fokus på tilsyns- og klagesaksbehandling i media har ført til at flere ber Helsetilsynet i Østfold vurdere hendelser/behandling, og at flere klager på rettigheter etter pasientrettighetsloven ikke blir oppfylt. Statens helsetilsyn har ikke opplysninger som tilsier at det er lavere oppfølging av rettigheter eller lavere kvalitet på helsetjenesten i Østfold enn i andre fylker" skriver Brustad i svaret til stortingsrepresentant Vigdis Giltun (Frp).

Over åtte måneder

Helse- og omsorgsministeren fikk nylig spørsmål fra Giltun om den lange behandlingstiden ved Helsetilsynet i Østfold.

Saksbehandlingstiden i tilsynssaker i Østfold har en median på 251 dager. Det vil si at den miderste målingen fra den siste rapporten er på over åtte månender.

Helseministeren legger for øvrig vekt på at ventetiden for såkalte rettighetssaker er langt kortere. En ventetid på rundt fire måneder er godt innenfor tidsfristen på fem måneder.

- Spesielt å skylde på pressen

Stortingsrepresentant Vigdis Giltun (Frp) har liten sans for å gi fylkets medier skylden for at det hoper seg opp med saker i Helsetilsynet i Østfold.

– Jeg er litt forundret over at det er Østfold pressen som skal være årsaken. Det kan vel også ha noe med helsetilbudet å gjøre, når man vet at vi har landets nest laveste sykehjemsdekning og et helsetilbud som har vært gjennom lange perioder med kutt. Da blir det litt spesielt å skylde på pressen, sier Giltun til Moss avis.