Legger seg flat for millionglipp

– Jeg har gjort handlingsrommet til dere politikere mindre, og det beklager jeg.

Rådmann

Rådmann Jan Lasse Hansen beklaget i dag glippen på 35,5 millioner kroner.

Foto: Espen Torgersen / NRK

I dagens Bystyret redegjorde rådmann Jan Lasse Hansen for hvordan en kommunikasjonssvikt har gjort det enda vanskeligere å ytre tjenester til innbyggerne i Fredrikstad kommune.

For bufferen som kommunen har ifølge rådmannens budsjett, blir nå enda mindre på grunn av 35, 5 millioner kroner som ikke er regnet med i rådmannens budsjettforslag.

Det betyr at politikerne nå må finne 35, 5 millioner kroner.

LES OGSÅ:

Mangler finansiering

Rådmannen fortalte til Bystyret at utfordringen ligger i myke pakker som har måttet bli til harde pakker.

– Det har vært konsekvensen av det valget vi har gjort.

– Den myke pakka på 56 millioner kroner har ikke virket, og jeg beklager at det gikk så langt ut i året før vi iverksatte andre tiltak.

Det som har skjedd i rådmannens budsjettforslag er at aktivitetsnivået som beskrives i budsjettet mangler finansiering.

– Vi må enten dra ned aktivitetene, eller finansiere de aktivitetene som ligger inne.

– Det er ingen ansatte i Fredrikstad kommune som har regnet feil eller glemt noe. De har gjort jobben sin hele tiden og sagt fra det de skulle. Det er et lederansvar som gjør at vi har gjort. Det er min jobb som øverste leder. At vi ikke klarte å gjøre dette før etter formannskapet. Det er veldig uheldig, sa rådmannen.