– Vi er bekymret for pasientene

Flere sengeplasser legges ned på Veum, fordi psykiatrien ute i distriktene skal rustes opp.

Veum fasade

Flere rom på Veum står allerede ledige, selv om pasientene må ligge på gangen.

Foto: Tomas Berger / NRK

Det er duket for en stor omstilling i det psykiske helsevernet i fylket. Målet er at pasientene skal få behandling på riktig nivå – nærmere hjemstedet.

Etter påske skal derfor 20 sengeplasser flyttes fra hovedklinikken på Veum til de distriktspsykiatriske sentrene (DPS).

Tanken er at det er til pasientens beste. Men pasientene risikerer å miste viktig hjelp, mener tillitsvalgte for overlegene i psykiatrien i Østfold, Kristin Karstad:

– Vi er bekymret for pasientene på kveld og natt, som nå i antatt større grad blir sykere. Når det da ikke er et vaktlag ute på DPS døgnavdelinger, så er vi urolige for at de kanskje ikke alltid vil få den behandlingen de trenger, sier hun.

Les også:

Sykehuset deler ikke bekymringene

Irene Dahl Andersen arkivbilde

Irene Dahl Andersen mener at pasientene vil få et bedre tilbud etter omleggingen.

Foto: Stephan Reis / NRK

Overlegene i psykiatrien mener at de ikke har blitt hørt underveis i prosessen, og at DPSene ikke er godt nok rustet til omleggingen i midten av april.

Klinikkdirektøren ved sykehusets psykiske helsevern, Irene Dahl Andersen deler ikke bekymringen.

– Jeg har ingen grunn til å tro at dette ikke skal kunne gjennomføres forsvarlig hos oss. Jeg mener faktisk at vi har grunn til å tro at dette skal kunne gi pasientene et mer moderne og bedre tilbud.

– Kan du garantere at pasientene får den hjelpen de trenger, også på kveld og natt?

– Vi må ta utgangspunkt i at dette skal bli et bedre tilbud for pasientene på sikt.

Har startet utfasing av sengeplassene

Samtidig bekrefter Dahl Andersen at psykisk syke pasienter ligger i korridorene på Veum, mens rom står ledige – men avlåst.

Det er konsekvensen av at sykehuset ønsker å forberede seg på omstillingen, og nå skal trappe ned på Veum.

– Det er helt sikkert at vi ikke klarer å legge ned 12 sengeplasser fra den ene dagen til den andre, så her har man laget en utviklingsplan for hvordan vi skal håndtere den siste runden av omstillingen.

– Vi har en langsom utfasing av døgnkapasiteten på Veum.