Hopp til innhold

Bærum-budsjett uten kutt

Bærum vil være et inkluderende og aldersvennlig samfunn går det fram av budsjettforslaget som ble lagt fram i dag.

Bærum rådhus

Bærum kommunes budsjettforslag er nå lagt frem.

Foto: Dina Johnsen / NRK

Inkludering, et aldersvennlig samfunn, innovasjon, og klima og miljø er stikkord for hva Bærum vil satse på det neste året.

Nytt tårnkvartal på Fornebu

Neste år vil kommunedirektøren sette av penger til å gå i gang med det nye store tårnkvartalet på Fornebu.

Planene innebærer en ny ungdomsskole med ti paralleller, bibliotek, håndballhall og fotballbane.

Ett nytt tårnkvartal på Fornebu skal stå klart i 2027.

Det nye tårnkvartalet på Fornebu skal stå klart i 2027.

Foto: Bærum kommune

På Fornebu forventes det inntil 30.000 innbyggere og 30.000 mennesker som skal jobbe der.

– De skal ha et fellessted hvor de kan utøve sine aktiviteter, sier kommunedirektør Geir B. Aga.

Vil prioritere ungdomskriminalitet

I budsjettet for neste år foreslår han også å prioritere forebygging av kriminalitet blant barn og unge.

– Vi ser at enkelte sliter med å være en del av samfunnet, særlig knyttet til kriminalitet, sier kommunedirektøren.

Det handler særlig om å ha voksenpersoner i nærmiljøet, sier han.

Økonomisk ryggrad

Prisvekst og stigende renter har redusert handlingsrommet i Norges femte største kommune. Likevel blir det ikke kutt i dagens tjenester, sier Aga.

Kommunedirektør i Bærum kommune Geir B. Aga

Kommunedirektør i Bærum Geir B. Aga.

Foto: Bærum Kommune

– På tross av mange usikre faktorer har vi klart å jobbe frem et budsjett som opprettholder tryggheten for gode tjenester til innbyggerne, sier han.

Fortsatt høye skatteinntekter, lav gjeld og pengereserver gjør at Bærum kommune tåler svingninger i økonomien.

– Det er satt av midler i fond, som gjør at vi står styrket hvis det skulle komme hendelser som er krevende for økonomien vår, sier Aga.

Fire satsingsområder

I budsjettforslaget for 2024 trekker kommunedirektøren frem fire satsingsområder:

  • Inkluderende samfunn med plass til alle
  • Et aldersvennlig samfunn
  • En klima- og miljøklok kommune
  • Samfunnsutvikling gjennom innovasjon og tjeneste design

Les budsjettforslaget her.