Hopp til innhold

Legevakt og akuttmottak flyttes, hvor skal du dra?

Noe flytter til Ullevål. Noe flytter til Aker. Hvor skal du dra hvis babyen har fått prikker og er varm, hvis det gjør vondt på høyre side i magen og hvis du brekker håndleddet?

Legevakta i Oslo

Det vi tenker på som den vanlige legevakten i Storgata 40 i Oslo. Den flytter ikke.

Foto: Anniken Mihle / NRK

Og hvor skal ambulansen kjøre deg hvis du får hjerteinfarkt?

Fra 25. juni flytter akuttmottaket fra Aker til Ullevål. I oktober flyttes legevaktbasene på Ryen og Linderud til Aker. I 2013 skal Aker åpne en akutt døgnenhet. Forvirret? La oss forsøke å hjelpe.

Slik fungerer legevaktsystemet i Oslo nå

Hvis du har behov for å dra til offentlig legevakt i Oslo har du flere alternativer. Du kan dra til det de fleste av oss tenker på som Legevakten. Den ligger i Storgata 40.

Legevakten i Storgata

Her har Oslo universitetssykehus (avdeling Ullevål) en skadelegevakt og psykiatrisk legevakt på kveldstid, mens Oslo kommune organiserer en allmennlegevakt. De fleste av oss tenker ikke over forskjellen, man går inn samme inngang.

Men har du fått en skade er det Oslo universitetssykehus skadelegevakt som behandler deg. Mens Oslo kommunes allmennlegevakt tar seg av akutt sykdom. Det er også allmennlegevakten du drar til hvis du har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Legevaktbasene

I tillegg har Oslo kommune to såkalte legevaktbaser, en på Linderud og en på Ryen. Disse er ikke åpne om natten og har ikke kunnet ta i mot brudd, alvorlig sykdom eller overgrep.

Hvor kjører ambulansen deg?

Hvis noen ringer 113 og du vurderes som veldig syk, kommer en ambulanse. 113-nummeret er AMK-sentralen som fysisk ligger på Ullevål. Ambulansen kan kjøre deg til såkalte akuttmottak på Ullevål, Aker, Diakonhjemmet eller Ahus, det spørs hvor du bor.

Hvis du bor i bydelene Alna, Grorud eller på Stovner kjører ambulansen deg til Ahus. Hvis du bor i bydelene Vestre Aker, Ullern eller Frogner kjøres du til Diakonhjemmet. Alle andre blir fordelt mellom Ullevål og Aker, utfra hvor det er best kapasitet.

Hvis du ikke er så alvorlig syk at du trenger sykehusinnleggelse umiddelbart kjøres du til Legevakten.

Endre Sandvik

Endre Sandvik

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Ambulanser har instrukser på hva som skal kjøres direkte til sykehus. Det er akutte hjerteinfarkter, slag og større skader. Er de i tvil konferer de med overlege på sykehus og bestemmer hvor man skal kjøres, sier Endre Sandvik, han er sjef for Oslo kommunes allmenn-legevakt i Storgata.

Slik skal legevaktsystemet i Oslo fungere fremover

Akuttmottaket på Aker flyttes 25. juni til Ullevål og slås dermed sammen med det akuttmottaket som allerede er der. Det betyr at alle i Oslo som kommer i ambulanse og som skal legges inn på sykehus og som ikke bor i bydelene Vestre Aker, Ullerns, Frogner (kjøres til Diakonhjemmet) eller Alna, Grorud, Stovner (kjøres til Ahus), etter 25. juni skal kjøres til Ullevål.

Legevakten på Aker

I oktober flytter de to legevaktbasene på Ryen og Linderud til Aker. Det betyr at det blir en ny kommunal allmennlegevakt på Aker, nesten slik det er i Storgata. Den vil gradvis bli utvidet til å kunne hjelpe til ved flere typer akutte helseproblemer. Denne legevakten vil ligge i lokalene til akuttmottaket på Aker, fra oktober 2012.

– Legevakten i Storgata er sprengt, særlig tidlig på natten. Når det blir kommunal akutt døgnenhet på Aker vil man ha leger på plass på Aker store deler av døgnet uansett og da kan Aker ta over for noe av presset på Storgata om natten, sier Endre Sandvik, sjef for allmenn-legevakta i Storgata.

  • Skader, psykiatri og seksuelle overgrep fortsatt kommer til å høre under legevakten i Storgata

Hva er forskjellen på et akuttmottak på Aker og en akutt døgnenhet på Aker?

Et akuttmottak er stedet pasienter kjøres til når de skal innlegges på sykehus. Mens en akutt døgnenhet er et nytt navn på noe nytt.

– Stedet skal ta imot pasienter som trenger akutt hjelp, men ikke i sykehus. Det kan være et gammelt menneske som har slått seg, men uten brudd og som trenger et par dager innleggelse, eller en pasient med lungebetennelse som må ha et døgn eller to med intravenøs behandling, sier Endre Sandvik.