Slik vil helseberedskapen være under terror-rettssaken

Svært mye helsepersonell vil være til stede i rettssalene rundt i Norge når rettssaken mot Anders Behring Breivik starter 16. april.

Breivik

Helseberedskapen vil være høy under rettssaken mot Anders Behring Breivik i april og mai.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

De berørte som følger saken vil få oppfølging fra både leger og psykiatere som vil være i rettslokalene. Rettssaken skal etter planen gjennomføres fra 16. april og i 10 uker fremover.

160 bistandsadvokater og ca. 780 fornærmede vil følge rettssaken. I tillegg er det ventet rundt 600 journalister fra 20 land til saken.

I et brev sendt ut til alle landets fylkesmenn skriver Helsedirektoratet at sakens karakter og omfang innebærer en så stor belastning at det aktualiserer risikoen for traumatisering. Det ventes også en enorm pressedekning av saken, og dette mener Helsedirektoratet kan forsterke inntrykkene.

Alle de berørte vil få tett oppfølging, og hver av de berørte har en egen kontaktperson som er tilgjengelig for den enkelte, sier kommuneoverlege i Drammen, Madli Johanne Håheim Indseth.

Kommunene har fått ansvaret

17 kommuner skal overføre rettssaken 16. april. Disse er:

 • Fredrikstad tingrett
 • Hedmarken tingrett, Hamar
 • Drammen tingrett
 • Ringerike tingrett, Hønefoss
 • Tønsberg tingrett
 • Nedre Telemark tingrett, Skien
 • Kristiansand tingrett
 • Jæren tingrett, Sandnes
 • Haugaland tingrett, Haugesund
 • Bergen tingrett
 • Sunnmøre tingrett, Ålesund
 • Nordmøre og Romsdal tingrett, Kristiansund
 • Sør-Trøndelag tingrett, Trondheim
 • Inn-Trøndelag tingrett, Steinkjer
 • Salten tingrett, Bodø
 • Nord-Troms tingrett, Tromsø
 • Alta tingrett

Under selve overføringen av rettssaken vil helsepersonell være til stede, for å møte eventuell behov fra de berørte.

– Det vil være sykepleiere og andre med helsefaglig bakgrunn til stede. Det vil også finnes muligheter for henvisning til spesialisthelsetjenesten ved behov. Ved akutt behov for hjelp vil legevaktene og ambulansetjenesten være i beredskap, sier Indseth.

Mulighet for roligere omgivelser

Vanessa Svebakk

Vanessa Svebakk mistet datteren på Utøya. Hun synes beredskapen er for dårlig under rettssaken som starter 16. april.

Foto: Idar Krogstad / NRK

I Oslo tingrett vil en del etterlatte, fornærmede som skal vitne og bistandsadvokater kunne følge saken i hovedforhandlingssalen. Det vil bli overført lyd og bilde til rettssaler i tinghuset i samme etasje, samt til to lokaler på Grand Hotel.

Lokalene på Grand Hotel er ment for etterlatte og sterkt skadde som ønsker roligere omgivelser med mindre presse til stede.

Leder for støttegruppen i Drammen etter 22. juli, Vanessa Svebakk er glad for at beredskapen er på plass, men mener den er for dårlig. Hun mistet datteren Sharidyn Svebakk-Bøhn på Utøya.

Det er fantastisk at dette nå er på plass, men jeg synes det er kritikkverdig at det har tatt så lang tid. Jeg har blitt opplyst om at det skal være en psykolog og en psykiatrisk sykepleier til stede, og at det ellers vil være beredskap ved behov. Det synes jeg er alt for svakt, sier hun til NRK.no.

– Alle behov vil bli ivaretatt

Flere kommuner planlegger et felles møtested der de berørte kan samles, i tillegg til den helsefaglige beredskapen.

– Vi har kontinuerlig kontakt med de berørte, og de er blitt forberedt i forhold til rettssaken. De har også fått råd om hvordan de kan skjerme seg best mulig. Vi håper og tror at det skal gå relativt greit, selv om det er en ekstrem påkjenning, sier hun.