Leger streiker

På Lovisenberg sykehus streiker flere av legene etter at forhandlingene mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke førte fram i natt.

Lovisenberg sykehus
Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

I natt har arbeidsgiverforeningen Spekter og legene representert av Akademikerne på Lovisenberg ikke kunnet komme til enighet om årets lønnsoppgjør. Nå streiker 10 av medlemmene på Lovisenberg Diakonale sykehus.

Nestleder i Akedemikerne Torunn Janbu sier til NRK at de blant annet har for lange vakter:

- Vi streiker for at helsepersonell skal få tilskrekkelig hvile, være opplagte til å behandle pasientene, ha nok helsepersonelle i fremtiden, og for en normal lønnsutvikling, sier hun til NRK.

Torunn Janbu

Nestleder i Akademikerne, Torunn Janbø.

Foto: Legeforeningen

- Kan jobbe opptil 36 timer i strekk

Akademikerne sier i en pressemelding at leger kan jobbe opptil 36 timer i strekk. Forhandlingsleder i Akademikerne helse, Rune Frøyland, sier de ikke kan akseptere hvilebestemmelser som ikke er for pasientenes beste.

- Av hensyn til pasientene kunne vi ikke godta et tilbud som ikke sikrer helsepersonellet forsvarlige hvilebestemmelser, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

De streikende er 8 leger, en psykolog og en samfunnsviter. Alle er ansatt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

- All øyeblikkelig hjelp vil gå som normalt.

Frøyland forsikrer om at all øyeblikkelig hjelp går som normalt. Streiken vil heller ikke ramme tilbudet til barn, kreftpasienter og psykisk syke.

Akademikerne har først og fremst for øye å gjenoppta forhandlingene med arbeidsgiver, forteller Janbru:

- Hovedhensikten er ikke å streike lenge, men å få arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet, sier Torunn Janbru til NRK.