Leger mener kommunen ignorerer deres råd om sykehjemsplass

Oslo kommune tenker bare på penger når de avslår søknader om sykehjemsplass. Det hevder Yngre legers forening ved Oslo universitetssykehus.

Demonstrasjon utenfor Furuset sykehjem

DEMONSTRERTE: Mange møtte opp utenfor Furuset sykehjem tirsdag for å demonstrere mot at byrådet i Oslo legger ned sykehjemsplasser. Noe som blant annet har ført til at beboere på Furuset sykehjem må flytte på kort varsel.

Foto: NRK

– Jeg tror et tilbud om hjemmesykepleie er mye billigere for bydelene. Derfor gir de et billigere og ofte dårligere tilbud enn sykehjemsplass, sier tillitsvalgt i Yngre legers forening, Henning Økland.

Henning Økland

Henning Økland i Yngre legers forening mener politikerne må rydde opp slik at rådene fra legene følges.

Foto: NRK

Mange av de eldre som skrives ut fra Oslo universitetssykehus, kommer ifølge Økland kjapt tilbake i en enda verre tilstand.

Han forteller om en pasient i 80-årene som ble reinnlagt med håndjern på ryggen liggende på magen på en båre. Mannen var forvirret og gikk ifølge Økland inn i en dyp psykose.

– Det var en helt forferdelig opplevelse for ham. Denne pasientgruppen kan være demente og ha andre sykdommer som gjør at de er skjøre, sier Økland.

Det er klart det gjør noe med oss når vi står og ser på dette her. Da må man bestemme seg for om man bare skal bli kald og ikke føle noe eller om man skal forholde seg til det.

Henning Økland

Føler rådene ignoreres

For samtidig som Oslo kommune kutter i antall sykehjemsplasser, fordi de mener det ikke er behov, viser tall presentert i Aftenposten at 183 gamle fikk avslag fra bestillerkontorene i bydelene i fjor.

I 2014 var Oslo en av verstingene i landet når det gjelder å måtte legge inn eldre på nytt etter tidligere sykehusopphold. Dette henger sammen med at bestillerkontorene ignorer legenes råd om sykehjemsplass, mener Økland.

– Det er klart det gjør noe med oss når vi står og ser på dette her. Da må man bestemme seg for om man bare skal bli kald og ikke føle noe eller om man skal forholde seg til det, sier Økland.

– Viktig del av vurderingen

Mette Kolsrud

Mette Kolsrud, byrådssekretær for eldre, helse og sosiale tjenester, sier at legens vurdering er viktig når det avgjøres om man skal få sykehjemsplass, men at andre ting også spiller inn.

Foto: NRK

Oslo kommune avviser kritikken fra legene. Byrådssekretær for eldre, helse og sosiale tjenester, Mette Kolsrud fra SV, forsvarer bestillerkontorene.

– Legens vurdering blir tatt med i betrakting. Det er en viktig del av vurderingen som gjøres, men vi mener det er behov for en helhetsvurdering også ut fra hvordan pasienten fungerer i eget hjem og hva som er av tjenester i bydelen, sier Kolsrud.

– Stoler dere ikke på legenes vurderinger?

– Vi stoler på de vurdering de gjør i den situasjonen de er, men de har ikke alltid helhetsoversikten som de kan ha i bydelene, sier hun.

– Politikerne må rydde opp

Kolsrud avviser også at bestillerkontorene bare tenker på penger.

– De som trenger sykehjemsplass skal få det. Det skal ikke være økonomi som styrer det, sier Kolsrud.

Men på sykehuset står legene og venter på neste tragiske tilfelle.

– Politikerne må rydde opp og sørge for at de fagmedisinske rådene blir fulgt, sier Økland.