Lærer å bli «gjerrige» med antibiotika

DRAMMEN (NRK): Pasienter må regne med å få nei neste gang de ber om antibiotika. Nå sendes nemlig fastlegene på kurs for å få ned antibiotikabruken.

Trygve Kongshavn

Fastlege Trygve Kongshavn i Drammen sier mange ønsker å få antibiotika når de er syke.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det kan være vanskelig å stå imot når pasienten er opptatt av å få antibiotika, men undersøkelser tilsier at det ikke er behov. Da må man ha en dialog rundt det, sier fastlege Trygve Kongshavn i Drammen.

Han er en av fastlegene som nå skal på kurs for å lære mer om hvordan legene kan få ned bruken av antibiotika. Det er viktig for å hindre at bakterier skal bli motstandsdyktige.

– Vi har et ansvar for å få ned bruken av antibiotika, sier Kongshavn.

Frykter resistens

Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten» ble lansert i januar i år. Planen følger opp den nasjonale strategien om å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent, innen utløpet av 2020, skriver Dagens Medisin.

Tabletter

Mange sykdommer kan behandles med andre medisiner enn antibiotika.

Foto: Colourbox

– Vi har behov for faglig påfyll og gode argumenter for å ikke gi antibiotika, sier Kongshavn.

Ifølge legen er det mange sykdommer som går over av seg selv uten antibiotikabehandling. Det er spesielt luftveisinfeksjoner som ofte kan behandles med andre type medisiner.

– Hvis du har et barn med feber og vondt i ørene som har grått hele natta, ønsker man medisiner, men det er ikke sikkert at det er behov for antibiotika. Det er også lov å se det litt an.

– Mest å hente hos fastlegene

I løpet av 2016 skal fastleger over hele landet kurses. I Buskerud er det startet et pilotprosjekt, noe som gjør at Kongshavn og kollegene er blant de første kursdeltakerne.

– Det er klart mest å hente hos fastlegene. Sammen med legevaktene, forskriver fastlegene 85 prosent av all antibiotika, sier Morten Lindbæk, leder av Antibiotikasenteret for primærmedisin til Dagens Medisin.

Vi spurte folk på gata i Drammen om de aksepterer et nei til antibiotika:

Folk på gata om antibiotika