Frykter at akutt syke venter for lenge med å ta kontakt

Sykehus flere steder i landet melder om færre innleggelser av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp for andre sykdommer enn korona-plager.

Overlegene Guri Hagberg og Rajiv Advani.

BEKYMRET: Overlegene Rajiv Advani og Guri Hagberg ved avdeling for hjerneslag på Ullevål sykehus er bekymret for at færre slagpasienter tar kontakt og konsekvensene det kan få for pasientene.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en fallende kurve. Vi merker at vi har flere ledige sengeplasser. Det tar vi som et varsel om at noe er i gjære, sier overlege Guri Hagberg på seksjon for hjerneslag ved Ullevål sykehus.

Hun står sammen med overlege Rajiv Advani utenfor akuttmottaket. De jobber begge på avdelingen for hjerneslag.

Her teller hvert minutt. Når en pasient får slag, dør 2 millioner hjerneceller i minuttet.

– Det er noe som gjør at pasientene velger å bli hjemme. Om det skulle være frykt for smitte eller andre ting er vi ikke sikre på, sier Advani.

Overlegene sier de også har fått rapporter fra andre land som merker det samme. Blant annet Italia, forklarer Hagberg.

Sykehuset har det samme tilbudet til akutt syke pasienter som før, men merker mindre pågang fra folk som trenger akutthjelp.

Det gjelder også pasienter som er utsatt for blant annet ulykker, skader og rusrelaterte hendelser.

Ifølge pressevakten ved sykehuset skyldes noe av nedgangen at det er færre skader nå, da vi er inne i en rolig periode på grunn av koronaviruset.

NRK har vært i kontakt med flere av sykehusene i landet, som forteller om en nedgang i øyeblikkelig hjelp-innleggelser.

Flere sykehus bekymret

– Det er viktig at personer som blir akutt, livstruende syk, ringer 113 med en gang - uansett hvilken sykdom eller skade de har, sier administrerende direktør ved universitetssykehuset i Nord-Norge, Anita Schumacher.

Klinikksjef for medisin ved Sykehuset i Østfold, Volker Moræus Solyga, tror det er mange faktorer som spiller inn.

Blant annet at mange ikke vil belaste helsevesenet eller er redde for å bli smittet av koronaviruset.

– I tillegg kan det spille inn at mange er hjemme og tar det med ro. Da kan det hende noen sykdommer ikke forverres på samme måte som ellers, som for eksempel lungesykdommer.

UNN

Universitetssykehuset i Nord-Norge deler bekymringen om at akutt syke pasienter venter lenge før de tar kontakt.

Foto: Petter Strøm

Helse Møre og Romsdal oppfordrer folk som virkelig trenger akutt helsehjelp å ta kontakt med helsetjenesten. Også der er ansatte og kommuner bekymra for at folk ikke tar kontakt på grunn av frykt for koronasmitte.

– God beredskap

St. Olavs hospital i Trondheim er også bekymret for at folk som virkelig trenger hjelp, vegrer seg for å ta kontakt, skriver kommunikasjonssjef Marit Kvikne i en e-post.

«Vi vil understreke at sykehuset har god beredskap for alle pasienter som trenger rask behandling eller utredning, og vi har god kapasitet til å behandle pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp, med eller uten koronasmitte.»

Ved sykehusene i Levanger og Namsos i Trøndelag har antall pasienter gått ned over 30 prosent den siste tiden.

Stavanger universitetssykehus har ikke merket nedgang i pasienter på avdelingen for hjerneslag.

Armen ble nummen

– Jeg merket det først ved at jeg fikk en merkelig følelse i den høyre armen, sier Ove Hellvik.

I 2016 fikk han hjerneblødning og ble innlagt på Rikshospitalet i Oslo. I dag er han leder i LHL Hjerneslag Oslo.

Ove Hellvik

Ove Hellvik fikk slag for fire år siden. Han sier det er viktig at pasienter som opplever symptomer på slag raskt tar kontakt med lege.

Foto: Privat

Hellvik tror at koronasituasjonen gjør at folk med symptomer på slag, venter for lenge før de ringer til lege. Han deler bekymringen fra helsevesenet.

– Derfor er det viktig, at de symptomene som de aller fleste pasientene har, det med å prate, smile og løfte, at det i hvert fall får noen til å ringe 113.

– Fastlegene er fortsatt her

– Det er veldig viktig at man tar kontakt som man ellers ville gjort om det oppstår symptomer som kan være akutte. Det gjelder også alle andre tilstander i tillegg til de som kan ha symptomer på hjerneslag, sier Marte Kvittum Tangen.

Hun er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Tangen er også bekymret for at pasienter nå venter før de kontakter fastlege eller sykehus.

Marte Kvittum Tangen

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, sier fastlegene fortsatt er der for å behandle pasienter med både kroniske og akutte sykdommer.

Foto: Thomas B Eckhoff / Thomas Eckhoff/Den norske legefo

På fastlegekontorer har de tatt grep for å hindre smitte og man ønsker at pasienter med luftveissymptomer først tar kontakt på telefon eller med videotjenester på nett.

Andre pasientgrupper skal også ta kontakt og få hjelp, sier Tangen.

– Vi må få det budskapet ut til alle pasienter. Fastlegen er der fortsatt, bare på nye flater for noen.