Hopp til innhold

Legeforeningen: – Skriver ut pasienter tidligere enn man hadde tenkt

Mer enn hver tiende pasient som havner på Norges nyeste sykehus er nettopp skrevet ut fra det samme sykehuset. Legeforeningen tror plassmangel er en viktig forklaring.

Sykehuset Østfold Kalnes

OMDISKUTERT: Spesielt akuttmottaket på sykehuset på Kalnes har fått hard medfart fordi mange mener det er bygget for lite.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Når man står på vakt og har et fullt sykehus, så er det utfordrende å ta imot nye pasienter. Da må man kanskje skrive ut noen pasienter litt tidligere enn man hadde tenkt, sier leder Jens Lind-Larsen i legeforeningen i Østfold.

Jens Lind-Larsen

PRESS: Legene på sykehuset jobber fortløpende for å unngå at sykehuset fylles opp. Jens Lind-Larsen i legeforeningen tror det kan være noe av forklaringen på de mange reinnleggelsene.

Over nesten hele Helse-Norge er det en økning i pasienter som havner på sykehus mindre enn 30 dager etter at de ble skrevet ut.

Det kommer frem i en kartlegging Helsedirektoratet har gjort. 9,1 prosent av alle innleggelsene på sykehusene var en såkalt reinnleggelse i 2016.

Helse Vest er det helseforetaket som har høyest andel reinnleggelser med 8,8 prosent, mens Sykehuset Østfold er det enkeltsykehuset som ligger høyest med 11 prosent reinnleggelser.

Det til tross for at sykehusene jobber aktivt for å unngå nettopp dette.

– Belastning for pasientene

– Det er ikke bra verken for pasientene eller for sykehuset. Det er en belastning for pasientene å bli lagt inn på nytt, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold.

Helge Stene-Johansen

BELASTENDE: Fagdirektør Helge Stene-Johansen legger ikke skjul på at reinnleggelser ikke er ønskelig.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

De har lenge vært klart over at de ligger høyt på statistikken, og sykehusledelsen har allerede satt i gang flere tiltak for å snu den negative trenden.

Han håper at blant annet bedre rutiner ved utskrivelse fra sykehuset og bedre dialog med kommunene og fastlegene skal få antallet reinnleggelser ned.

Likevel legger han ikke skjul på at det er utfordrende å snu trenden, blant annet fordi sykeligheten i befolkningen øker i takt med at levealderen blir høyere.

– Noen reinnleggelser er nødvendige fordi pasientene er så syke. Men det vi må gjøre er å forhindre unødvendige reinnleggelser, sier han.

– Plassmangel

Østfolds befolkning er litt sykere enn gjennomsnittsnordmannen, og det trekkes også frem som en mulig forklaring. Men legeforeningen tror ikke det forklarer alt.

For i de snart to årene som har gått siden sykehuset ved E6 nord for Sarpsborg åpnet, har det vært hyppig diskutert om sykehuset er bygget for lite.

Helseminister Bent Høie er blant dem som står fast på at det ikke er plassmangel ved sykehuset. Legeforeningen er ikke enig, og mener plassmangelen tvinger dem til å skrive ut pasienter tidligere enn nødvendig.

– Vi opplever at leger og annet helsepersonell springer intenst for å få plass til nye pasienter. Vi vet at det er en viss politisk uenighet om det er for lite plass. Men vi mener at det har vist seg over tid å være tilfelle, sier Lind-Larsen.