Hopp til innhold

Legeforeningen slår alarm: Mener pasienter skrives ut for tidlig

Norske sykehus renner over av pasienter, og det er behov for å få ut pasienter så raskt som mulig. Men helseministeren ber sykehusene stramme inn enda mer.

Sykehuset Østfold Kalnes

SKRIVES FORT UT: Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg er ett av de nyeste sykehusene, der legene opplever at presset på utskrivninger er stort.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

I snitt blir hver femte pasient i norske sykehus lagt inn igjen, kort tid etter at de er skrevet ut. Slik har det vært i lengre tid.

Men nå mener Legeforeningen at situasjonen forverres, og at det er i ferd med å gå ut over pasientsikkerheten, ved at leger opplever et press på å skrive ut pasienter så raskt som mulig.

De viser til fulle akuttmottak, flere eldre som trenger mer omfattende behandling, etterslep etter pandemien og økonomisk press i sykehusene.

Kristin Kornelia Utne

Leder i Yngre legers forening, Kristin Utne, mener sykehusenes tålegrense er nådd.

Foto: Michaela Klouda / Yngre legers forening

Kristin Utne leder Yngre legers forening.

– Det er ikke mer å gå på. Vi har gjennomeffektivisert og kuttet alt som er å kutte, og vi har nærmest ingen beredskap i sykehusene, sier hun.

Hun får følge av leder for Overlegeforeningen, Ståle Clementsen.

– Pasientene er kanskje friske nok til å reise fra sykehuset, men de er ikke blitt behandlet så bra at det vil vare over tid, så vi risikerer at de trenger ny helsehjelp igjen ganske raskt.

Ahus på Lørenskog

I 2008 sto Ahus på Lørenskog ferdig. Dette er ett av sykehusene to legeforeninger peker på som ekstra kritisk med tanke på tidlige utskrivninger.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Sykehus bygget for å være hypereffektive

De siste åra har norske sykehus blitt bygget for å være mest mulig effektive og utnytte kapasiteten maksimalt.

Liggetiden til pasientene skal være så kort som mulig, og mer av behandlingen skal skje i kommunenes helsetjeneste.

På Kalnes i Østfold sto sykehuset ferdig i 2015. Det har både vanlige sykehusfunksjoner og psykiatri under samme tak.

Men sykehuset var for lite fra dag én, og det er allerede planer for utvidelse. Dette står nå i fare på grunn av dårlig økonomi, skriver sykehuset på sine hjemmesider.

Budsjettet har sprukket med over 150 millioner bare i 2022, og det må spares ytterligere for å få til det, skriver direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

– Dette er utfordrende med det høye belegget sykehuset har, men det er helt nødvendig hvis vi skal klare å nå målet med å få et større sykehus, sier hun.

​ – Har behov for flere senger

Kalnes er ett av sykehusene legeforeningene er særlig bekymret for, sammen med Ahus på Lørenskog, som også er et ganske nytt sykehus.

Ståle Clementsen i Overlegeforeningen sier dette illustrerer problemet i flere norske sykehus.

Ståle Clementsen

Ståle Clementsen i Overlegeforeningen er bekymret for at pasienter ikke kan ligge så lenge på sykehus at de blir friske.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi har valgt å bygge sykehus der man tror man kan redusere liggetiden, og at det kan man gjøre inn i himmelen. Det kan man ikke. De pasientene som er på sykehusene nå er så dårlige at liggetiden naturligvis må gå opp, og da har man behov for flere senger og ikke færre.

En fersk rapport fra Helsedirektoratet forteller også at reduserte liggetider i sykehus har en klar sammenheng med at pasienter må bli lagt inn igjen etter kort tid.

Nye Drammen sykehus

Det nye Drammenssykehuset bygges for en noe lavere utnyttelse enn det Ahus og Kalnes ble.

Foto: Lise Åserud / NTB

Kjerkol ber dem spare mer

Legeforening kritiserer regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år. Det øker riktignok rammene med 2,4 milliarder, men dette spises opp av pris- og lønnsstigning, mener de.

– Det er et kuttbudsjett for sykehusene, sier Ståle Clementsen

Helseminister Ingvild Kjerkol svarer at sykehusene må prioritere enda hardere i en krevende tid.

Ingvild Kjerkol

Helseminister Ingvild Kjerkol sier sykehusene neste år må sette tæring etter næring og prioritere enda hardere.

Foto: Marius A. Jenssen Stenberg / NRK

– Kostnadsøkningene vi ser i hele samfunnet nå, rammer også sykehusene. Det betyr behov for økonomisk kontroll, omstillingstiltak, at store investeringer utsettes, og at man må prioritere ressursene tøffere fordi vi har dyrtid og uforutsigbar økonomi.

Dette reagerer KrF-leder Olaug Bollestad sterkt på.

– Regjeringen har ikke pris- og lønnsjustert budsjettene til sykehusene. Det er krevende tider, men vi må løfte sykehusene og se på helheten. Vi har også en fastlegekrise som bidrar negativt, og vi har behov for å styrke sykehjemmene i kommunene, sier Bollestad.