Lege suspendert

Statens helsetilsyn har fått til sammen seks klager på fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus.

Kongsberg sykehus
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Ekteparet Hovland mistet dattera si etter fødsel på Kongbserg sykehus for to år siden. De har fortsatt ikke fått noe svar på hvorfor Emilie døde.

- Vi beklager sterkt at de ikke har fått svar tidligere, men det er en komplisert sak, sier avdelingsleder for tilsynssaker i Statens Helsetilsyn, Gorm Are Grammeltvedt.

Han forklarer at saken er en del av en større sak som involverer flere helseansatte og organisering av helsevirksomheten.

29. januar ble fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus stengt etter at et barn døde i mors liv for én uke siden.

Både leger og jordmødre granskes

- Det som også har medført lengre saksbehandlingstid, er at det har vært manglende svar fra involvert helsepersonell og informasjon fra sykehuset, sier Grammeltvedt.

De seks klagene omhandler konkrete feilvurderinger, feil ved observasjoner under fødsler, samhandling mellom jordmødre og lege og svikt hos både jordmødre og leger.

Ifølge Grammeltvedt handler det i tillegg til de seks enkeltklagene også om forhold generelt ved fødeavdelinga på Kongsberg Sykehus.

Lege suspendert

En av legene dukker opp i to saker. Han var ansvarlig lege da en kvinne mistet sitt ufødte barn ved avdelingen 23. januar i år. Denne saken har politiet i Kongsberg etterforsket siden midten av forrige uke, da de ble informert om dødsfallet.

- Vi avhører personer i saken, bekrefter Morten Ole Pedersen, krimsjef ved Kongsberg politistasjon.

Han sier blant annet at barnet som omkom i mors liv skal obduseres.

Helsetilsynet Buskerud ba også politiet se nærmere på saken, da det viste seg at den involverte legen allerede hadde en tilsynssak mot seg. Legen er nå suspendert fra sin stilling.

Flere leger og jordmødre har fått klager

Han sier de konkret har fått inn klager på to navngitte leger og tre jordmødre .

- Når dere har fått så mange henvendelser, hvorfor har det ikke blitt gjort noe tidligere?

- Vi har gjort mye tidligere. Vi har hatt tett kontakt med tilsynsmyndighetene og sykehuset. Vi har også fulgt opp med stedlig revisjon ved sykehuset, sier Grammeltvedt.

- Men flere barn har mistet livet?

- Vi har grepet inn tidligere, og det at det har vært så alvorlige utfall, gjør at det har vært en aktiv behandling fra tilsynsmyndigheten fra vi har blitt kjent med forholdene, hevder Grammeltvedt.

Ekstraordinært styremøte

Vestre Viken helseforetak innkaller til et ekstraordinært styremøte i kveld i forbindelse med saken om fødeavdelingen.

- Det er ett av styrets medlemmer som har bedt om møtet slik at vi kan bli orientert om situasjonen, sier styremedlem Brit Strandrud fra Kongsberg.

Hun ønsker ikke å kommentere stengningen av fødeavdelingen nå.

Fødeavdelinga er stengt midlertidig, men på ubestemt tid.